Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 34 (từ ngày 16/8/2021 đến ngày 21/8/2021)
Ngày cập nhật 20/08/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

 

Thứ hai

16/8/2021

S

07h30: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Tham dự họp trực tuyến giao ban với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh (tại Phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

07h30: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Tham dự họp trực tuyến giao ban với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh (tại Phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

07h30: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Tham dự họp trực tuyến giao ban với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh (tại Phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

Làm việc tại cơ quan.

 

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tại Phòng họp Ban Thường vụ).

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tại Phòng họp Ban Thường vụ).

14h00: Làm việc với Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tại Phòng họp Ban Thường vụ).

 

Thứ ba

17/8/2021

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp trực tuyến với UBND tỉnh lấy ý kiến dự thảo Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh (tại Phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

08h00: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội Người cao tuổi huyện (tại Trung tâm Chính trị).

Làm việc tại cơ quan.

 

C

14h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn.

14h00: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Thành (tại trụ sở xã Quảng Thành).

14h00: Dự hội nghị ký kết giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ngân hàng NN&PTNT (tại Phòng họp Ban Thường vụ).

14h00: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Thành (tại trụ sở xã Quảng Thành).

 

Thứ tư 18/8/2021

S

08h00: Tham gia Đoàn của Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

08h00: Họp Hội đồng đánh giá, phân hạng rau Quảng Thành (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

 

C

14h00: Họp Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).

14h00: Họp Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).

14h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

14h00: Đi cơ sở.

 

Thứ năm

19/8/2021

S

07h30: Thăm và chúc mừng Công an huyện nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2021).

08h30: Tiếp công dân tại Quảng Lợi.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021.

07h30: Thăm và chúc mừng Công an huyện nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2021).

08h30: Tiếp công dân tại Quảng Lợi.

 

C

14h00: Làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

14h30: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng). 

14h30: Làm việc với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh (tại Phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

14h30: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng). 

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 20/8/2021

S

08h00: Tiếp công dân tại trụ sở.

07h30: Họp bàn phương án giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Quảng Vinh.

09h30: Họp về cung cấp hồ sơ đất đai giải quyết tranh chấp đất đai (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng). 

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Khảo sát các công trình triển khai theo Nghị quyết HĐND huyện.

C

14h00: Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (tại Phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

14h00: Tham gia Đoàn giám sát của Huyện ủy làm việc với Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú.

14h00: Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (tại Phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy 21/8/2021

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày