Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 33 (từ ngày 09/8/2021 đến ngày 14/8/2021)
Ngày cập nhật 09/08/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

 

Thứ hai

09/8/2021

S

07h30: Dự Lễ ký kết hợp tác với công ty Quinn Hà Nội.

08h00: Hội ý Chủ tịch ,Phó Chủ tịch UBND huyện. 

08h00: Hội ý Chủ tịch ,Phó Chủ tịch UBND huyện.

07h30: Dự Lễ ký kết hợp tác với công ty Quinn Hà Nội.

08h00: Dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

 

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp để bàn giải quyết đề xuất của Liên danh giữa Công ty cổ phần EXO + Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An + Công ty cổ phần tập đoàn Đại Hải về việc nghiên cứu dự án: Chỉnh trang đô thị, hình thành khu dân cư mới, khu công viên cây xanh thuộc thị trấn Sịa.

13h00: Kiểm tra các khu cách ly tại các xã, thị trấn.

14h30: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện.

 

 

Thứ ba

10/8/2021

S

07h30: Tiếp công dân tại trụ sở.

08h00: Dự Kết luận thanh tra đất rừng các xã: Quảng Công, Quảng Ngạn, Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Vinh.

08h00: Dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện.

08h00: Dự Đại hội Hội chữ thập đỏ huyện.

 

C

14h00: Giảng Nghị quyết tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

15h00: Làm việc với Công ty Scavi.

15h00: Làm việc với Công ty SCAVI Huế để nghe báo cáo dự án nhà máy may mặc tại khu công nghiệp Quảng Vinh.

14h00: Làm việc với Sở Lao động - TBXH về hỗ trợ chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ tư 11/8/2021

S

08h00: Giảng Nghị quyết (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp Đoàn hội thẩm Tòa án nhân dân huyện.

 

C

 

14h00: Khảo sát điện nuôi trồng thủy sản tại xã Quảng Thành.

14h00: Dự họp tại Sở khoa học và Công nghệ.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ năm

12/8/2021

S

08h00: Tham gia Đoàn làm việc của Ban KTNS, HĐND tỉnh tại huyện Phong Điền.

08h00: Giảng Nghị quyết tại xã Quảng Phú.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 09 của UBND huyện về thực hiện CCCD.

08h00: Giảng chính trị hè.

 

C

13h30: Tổng kết Chỉ thị 09 về cấp CCCD.

14h00: Giảng Nghị quyết tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

14h00: Báo cáo Chính trị hè tại hội trường Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 13/8/2021

S

08h00: Dự họp UBND tỉnh tháng 7.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp bàn công tác tu bổ, tôn tạo các di tích giai đoạn 2021-2025.

08h00: Giảng chính trị hè.

C

13h30: Họp Ban chỉ đạo Nông thôn mới.

13h30: Họp Ban chỉ đạo Nông thôn mới.

14h00: Báo cáo chính trị hè tại Hội trường Huyện ủy.

14h00: Họp Đoàn giám sát chuyên đề.

Thứ bảy 14/8/2021

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày