Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 32 (từ ngày 02/8/2021 đến ngày 07/8/2021)
Ngày cập nhật 03/08/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

 

Thứ hai

02/8/2021

S

07h30: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h30: Dự họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Covid-19 tỉnh (tại Phòng họp tầng 2-Trung tâm HCC). 

07h30: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

07h30: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h30: Dự họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Covid-19 tỉnh (tại Phòng họp tầng 2-Trung tâm HCC).    

Làm việc tại cơ quan.

 

C

14h00: Họp chi bộ (tại Phòng họp tầng 2-Trung tâm HCC).   

14h00: Họp chi bộ (tại Phòng họp tầng 2-Trung tâm HCC).   

13h30: Họp triển khai chi trả hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (tại Hội trường tầng 1-Văn phòng HĐND và UBND huyện).  

14h00: Họp chi bộ (tại Phòng họp tầng 2-Trung tâm HCC).

 

Thứ ba

03/8/2021

S

08h00: Dự Đại hội Phật giáo huyện.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Kiểm tra các cơ sở cách ly tại các xã, thị trấn.

08h00: Dự Đại hội Phật giáo huyện.

 

C

14h00: Dự làm việc với Thường trực HĐND huyện liên quan đến kinh phí đối ứng thực hiện chương trình Nhà vệ sinh trường học (tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy).

14h00: Họp Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện (tại Hội trường tầng 1-Văn phòng HĐND và UBND huyện).

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp giao ban Thường trực HĐND huyện (tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy).

 

Thứ tư 04/8/2021

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Dự họp sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và các công trình xây dựng cơ bản.

14h00: Họp giao ban khối Văn hóa - Xã hội quý III/2021.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ năm

05/8/2021

S

08h00: Họp UBND huyện (tại Hội trường tầng 1-Văn phòng HĐND và UBND huyện).

08h00: Họp UBND huyện (tại Hội trường tầng 1-Văn phòng HĐND và UBND huyện).

08h00: Họp UBND huyện (tại Hội trường tầng 1-Văn phòng HĐND và UBND huyện).

08h00: Họp UBND huyện (tại Hội trường tầng 1-Văn phòng HĐND và UBND huyện).

 

C

14h00: Tham gia Đoàn của Ban Kinh tế và Ngân sách- HĐND tỉnh làm việc với Sở Công thương.

14h00: Họp bàn phương án giải quyết vướng mắc trong công tác quản lý chợ Trung tâm thương mại huyện (tại Hội trường tầng 1-Văn phòng HĐND và UBND huyện).

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Đi cơ sở.

Thứ sáu 06/8/2021

S

08h00: Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (tại Phòng họp tầng 2-Trung tâm HCC).

08h00: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tỉnh.

08h00: Nghe báo cáo công tác tu bổ, tôn tạo các di tích giai đoạn 2021-2025 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).  

08h00: Làm việc với Đoàn khảo sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh (tại Phòng họp tầng 2-Văn phòng).

C

14h00: Dự hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 (tại Hội trường Huyện ủy).

14h00: Dự hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 (tại Hội trường Huyện ủy).

14h00: Dự hội nghị tổng kết mô hình công dân học tập năm 2021 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).

14h00: Dự hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 (tại Hội trường Huyện ủy).

Thứ bảy 07/8/2021

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày