Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 28 (từ ngày 05/7/2021 đến ngày 10/7/2021)
Ngày cập nhật 06/07/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

05/7/2021

S

08h00: Dự lễ công bố điều động, bổ nhiệm cán bộ tại UBND tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự 6 tháng đầu năm 2021.

14h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021.

13h30: Dự họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Covid – 19 tỉnh.

14h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021.

Thứ ba

06/7/2021

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Thái.

08h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

08h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Công.

C

13h30: Giảng Nghị quyết tại Hội trường Huyện ủy.

16h00: Họp Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh.

13h30: Làm việc với Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh về kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập của huyện (tại BCH Quân sự huyện).

14h00: Thăm các Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

13h30: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Phước.

Thứ tư 07/7/2021

S

08h00: Họp thông qua 02 dự án sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao của các xã: Quảng Thọ, Quảng Phú.

08h00: Họp thông qua 02 dự án sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao của các xã: Quảng Thọ, Quảng Phú.

08h00: Giảng Nghị quyết tại Hội trường Huyện ủy.

08h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng An.

C

13h30: Dự tiếp xúc cử tri tại thị trấn Sịa.

14h00: Họp bàn giải quyết một số vướng mắc liên quan đến việc tách thửa đất (tại Phòng họp tầng 1-Văn phòng)

13h30: Dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2021.

13h30: Dự tiếp xúc cử tri tại thị trấn Sịa.

Thứ năm

08/7/2021

S

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (tại Hội trường Huyện ủy).

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (tại Hội trường Huyện ủy).

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (tại Hội trường Huyện ủy).

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (tại Hội trường Huyện ủy).

C

13h30: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

14h30: Họp thông qua Quy chế điều động, thuyên chuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 (tại Phòng họp tầng 1-Văn phòng).

13h30: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

14h30: Họp thông qua Quy chế điều động, thuyên chuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 (tại Phòng họp tầng 1-Văn phòng).

13h30: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

14h30: Họp thông qua Quy chế điều động, thuyên chuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 (tại Phòng họp tầng 1-Văn phòng).

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 09/7/2021

S

08h00: Dự hội nghị Huyện ủy.

08h00: Dự hội nghị Huyện ủy.

08h00: Dự hội nghị Huyện ủy.

08h00: Dự hội nghị Huyện ủy.

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 tại tỉnh.

13h30: Dự hội nghị tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2020-2021.

13h30: Dự hội nghị tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2020-2021.

Thứ bảy 10/7/2021

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.195.262
Truy câp hiện tại 327