Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 27 (từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021)
Ngày cập nhật 30/06/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

28/6/2021

S

08h00: Tham dự kỳ họp thứ nhất-HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Tham dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 01 - HĐND xã Quảng Phước.

C

13h30: Tham dự duyệt nhân sự Đại hội Hội LHPN huyện (tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy).

 

13h00: Đi cơ sở.

14h00: Họp Đoàn kiểm tra Huyện ủy.

Thứ ba

29/6/2021

S

08h00: Dự tiếp dân với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại xã Quảng Thành.

Đi cơ sở (cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Giảng Nghị quyết tại Hội trường Huyện ủy.

 

14h00: Làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách giảm nghèo 06 tháng đầu năm 2021 (tại Phòng họp tầng 2-Trung tâm HCC).

Đi cơ sở.

Thứ tư 30/6/2021

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tại Phòng họp Ban Thường vụ ).

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tại Phòng họp Ban Thường vụ ).

08h00: Tham dự họp giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo Covid-19 tỉnh (tại Phòng họp tầng 2-Trung tâm HCC).

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (tại Phòng họp Ban Thường vụ ).

C

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Họp bàn giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án: Nạo vét hói Ngã Tư.

15h00: Họp bàn giao đất cho Tổ dân phố Thủ Lễ Nam xây dựng Khu thể dục-thể thao; rà soát quy hoạch Trường Cao đẳng nghề.

14h00: Giảng Nghị quyết tại Hội trường Huyện ủy.

14h00: Họp giao ban Thường trực HĐND huyện.

Thứ năm

01/7/2021

S

08h00: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 6/2021 (tại Phòng họp tầng 1-Văn phòng).

08h00: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 6/2021 (tại Phòng họp tầng 1-Văn phòng).

08h00: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 6/2021 (tại Phòng họp tầng 1-Văn phòng).

 

C

14h00: Làm việc với Đoàn giám sát Quy chế dân chủ của tỉnh (tại Phòng họp Ban Thường vụ ).

14h00: Làm việc với Đoàn giám sát Quy chế dân chủ của tỉnh (tại Phòng họp Ban Thường vụ ).

13h30: Giảng Nghị quyết tại Trung tâm Chính trị huyện.

13h30: Giảng Nghị quyết tại Hội trường Huyện ủy.

Thứ sáu 02/7/2021

S

08h00: Làm việc với Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Giảng Nghị quyết tại Trung tâm Chính trị huyện.

C

13h30: Dự họp UBND tỉnh.

14h00: Giảng Nghị quyết tại Hội trường Huyện ủy.

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Họp Chi bộ.

Thứ bảy 03/7/2021

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.195.615
Truy câp hiện tại 435