Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 25 (từ ngày 14/6/2021 đến ngày 19/6/2021)
Ngày cập nhật 15/06/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

14/6/2021

S

07h30: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

09h30: Dự họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh (tại Phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

07h30: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

07h30: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

09h30: Dự họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh (tại Phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

08h00: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

C

15h00: Họp rà soát triển khai dự án xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng HĐND và UBND huyện).  

14h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở Quảng Công, Quảng Ngạn.

14h00: Họp Ban Thường vụ LĐLĐ huyện.

15h00: Họp rà soát triển khai dự án xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng HĐND và UBND huyện).  

Làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

15/6/2021

S

08h00: Dự tổng kết công tác bầu cử (tại Hội trường Huyện ủy).

08h00: Dự tổng kết công tác bầu cử (tại Hội trường Huyện ủy).

08h00: Dự tổng kết công tác bầu cử (tại Hội trường Huyện ủy).

08h00: Dự tổng kết công tác bầu cử (tại Hội trường Huyện ủy).

C

15h00: Làm việc với Công ty tư vấn xuất khẩu lao động INTRASE.

14h00: Dự tổng kết công tác bầu cử cụm Quảng Thái, Quảng Lợi (tại xã Quảng Thái).

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 16/6/2021

S

08h00: Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021 (tại Phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

08h00: Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021 (tại Phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

08h00: Họp triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng HĐND và UBND huyện).

08h00: Làm việc với Đảng ủy xã Quảng Thành.

C

14h00: Dự Hội nghị tự đánh giá kết quả Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình công sở và chính quyền điện tử di động (mOffice)” tại tỉnh.

14h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2021 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng HĐND và UBND huyện).

14h00: Họp bàn phương án xử lý nợ đọng BHXH (tại Phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

Làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

17/6/2021

S

08h00: Dự tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021 (Cả ngày, tại Hội trường BCH Quân sự huyện).

08h00: Dự họp HĐND xã Quảng Thái.

08h00: Dự tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021 (Cả ngày, tại Hội trường BCH Quân sự huyện).

08h00: Dự họp HĐND xã Quảng An.

C

 

14h00: Dự tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021 (tại Hội trường BCH Quân sự huyện).

 

14h00: Dự tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021 (tại Hội trường BCH Quân sự huyện).

Thứ sáu 18/6/2021

S

08h00: Dự kỳ họp thứ nhất- HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (tại Hội trường Huyện ủy).

08h00: Dự kỳ họp thứ nhất- HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (tại Hội trường Huyện ủy).

08h00: Dự kỳ họp thứ nhất- HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (tại Hội trường Huyện ủy).

08h00: Dự kỳ họp thứ nhất- HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (tại Hội trường Huyện ủy).

C

13h30: Đi cơ sở.

14h00: Đi khảo sát hệ thống điện cung cấp cho các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

14h00: Họp Tổ công tác titan của huyện (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng HĐND và UBND huyện) .

13h30: Đi cơ sở.

Thứ bảy 19/6/2021

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.276.121
Truy câp hiện tại 1.895