Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 24 (từ ngày 07/5/2021 đến ngày 12/6/2021)
Ngày cập nhật 08/06/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

07/5/2021

S

08h00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

09h30: Họp rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

08h00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

09h30: Họp rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

08h00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

09h30: Họp rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

07h30: Làm việc tại cơ quan.

09h30: Họp rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

C

14h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp cho ý kiến nhân sự của các Ban Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

Thứ ba

08/6/2021

S

08h00: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp.

08h00: Kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng.

08h00: Kiểm tra Titan.

08h00: Đi cơ sở.

C

14h00: Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

14h00: Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

14h00: Họp rà soát tiến độ triển khai hỗ trợ nhà ở chính sách theo Quyết đinh số 22/2013/QĐ-TTg.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 09/6/2021

S

08h00: Đi cơ sở.

08h00: Thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp.

08h00: Họp Ban chỉ đạo 24 của huyện.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Họp liên quan đến Đề án 500 và triển khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác.

15h30: Họp rà soát triển khai xây dựng Chợ đêm tại khu Cồn tộc.

13h30: Họp liên quan đến Đề án 500 và triển khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác.

13h30: Họp liên quan đến Đề án 500 và triển khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác.

15h30: Họp rà soát triển khai xây dựng Chợ đêm tại khu Cồn tộc.

Đi cơ sở.

Thứ năm

10/6/2021

S

08h00: Dự họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

08h00: Họp Hội đồng đảm bảo khu vực phòng thủ huyện.

08h00: Dự họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

07h30: Tiếp dân tại trụ sở.

C

14h00: Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 13 của Chủ tịch UBND tỉnh về cấp Căn cước công dân.

14h00: Họp rà soát sản xuất trang trại.

Làm việc tại cơ quan.

Đi cơ sở.

Thứ sáu 11/6/2021

S

08h30: Dự Họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.

08h30: Dự Họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.

08h00: Họp rà soát công tác nợ đọng BHXH.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Họp thông qua Báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm 2021.

13h30: Họp thông qua Báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm 2021.

13h30: Họp thông qua Báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm 2021.

13h30: Dự họp thông qua Báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm 2021.

Thứ bảy 12/6/2021

S

 

 

 

 

C

14h00: Dự họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tỉnh.

 

14h00: Dự họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tỉnh.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.571.398
Truy câp hiện tại 71