Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 24 (từ ngày 07/5/2021 đến ngày 12/6/2021)
Ngày cập nhật 08/06/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

07/5/2021

S

08h00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

09h30: Họp rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

08h00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

09h30: Họp rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

08h00: Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

09h30: Họp rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

07h30: Làm việc tại cơ quan.

09h30: Họp rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

C

14h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp cho ý kiến nhân sự của các Ban Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

Thứ ba

08/6/2021

S

08h00: Kiểm tra sản xuất nông nghiệp.

08h00: Kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng.

08h00: Kiểm tra Titan.

08h00: Đi cơ sở.

C

14h00: Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

14h00: Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

14h00: Họp rà soát tiến độ triển khai hỗ trợ nhà ở chính sách theo Quyết đinh số 22/2013/QĐ-TTg.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 09/6/2021

S

08h00: Đi cơ sở.

08h00: Thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp.

08h00: Họp Ban chỉ đạo 24 của huyện.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Họp liên quan đến Đề án 500 và triển khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác.

15h30: Họp rà soát triển khai xây dựng Chợ đêm tại khu Cồn tộc.

13h30: Họp liên quan đến Đề án 500 và triển khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác.

13h30: Họp liên quan đến Đề án 500 và triển khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác.

15h30: Họp rà soát triển khai xây dựng Chợ đêm tại khu Cồn tộc.

Đi cơ sở.

Thứ năm

10/6/2021

S

08h00: Dự họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

08h00: Họp Hội đồng đảm bảo khu vực phòng thủ huyện.

08h00: Dự họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

07h30: Tiếp dân tại trụ sở.

C

14h00: Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 13 của Chủ tịch UBND tỉnh về cấp Căn cước công dân.

14h00: Họp rà soát sản xuất trang trại.

Làm việc tại cơ quan.

Đi cơ sở.

Thứ sáu 11/6/2021

S

08h30: Dự Họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.

08h30: Dự Họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.

08h00: Họp rà soát công tác nợ đọng BHXH.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Họp thông qua Báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm 2021.

13h30: Họp thông qua Báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm 2021.

13h30: Họp thông qua Báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm 2021.

13h30: Dự họp thông qua Báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm 2021.

Thứ bảy 12/6/2021

S

 

 

 

 

C

14h00: Dự họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tỉnh.

 

14h00: Dự họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tỉnh.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.552.156
Truy câp hiện tại 2.076
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.552.156
Truy câp hiện tại 2.076