Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 23 (từ ngày 31/5/2021 đến ngày 05/6/2021)
Ngày cập nhật 01/06/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

31/5/2021

S

07h30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch.

09h00: Tham dự họp trực tuyến BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

07h30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch.

09h00: Tham dự họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

07h30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch.

08h00: Dự tập huấn xây dựng văn kiện khu vực phòng thủ năm 2021.

09h00: Tham dự họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

08h00: Dự tập huấn xây dựng văn kiện khu vực phòng thủ năm 2021.

C

14h00: Họp Đảng ủy Quân sự

14h00: Họp chi bộ

14h00: Họp chi bộ

14h00: Họp chi bộ.

Thứ ba

01/6/2021

S

Làm việc tại cơ quan

08h00: Họp Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

15h30: Làm việc với Cục Thuế tỉnh.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

15h30: Làm việc với Cục Thuế tỉnh.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ tư 02/6/2021

S

08h00: Họp giao ban xây dựng cơ bản.

08h00: Họp giao ban xây dựng cơ bản.

07h30: Tham dự họp trực tuyến BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

09h30: Họp soát xét mô hình xã thông minh.

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Họp UBND huyện.

14h00: Họp UBND huyện.

14h00: Họp UBND huyện.

14h00: Họp UBND huyện.

Thứ năm

03/6/2021

S

08h00: Nghe đơn vị tư vấn báo cáo các phương án thiết kế dự án: Nâng cấp khu du lịch Cồn Tộc.

08h00: Nghe đơn vị tư vấn báo cáo các phương án thiết kế dự án: Nâng cấp khu du lịch Cồn Tộc.

08h00: Làm việc với Ban Tôn giáo tỉnh.

08h00: Nghe đơn vị tư vấn báo cáo các phương án thiết kế dự án: Nâng cấp khu du lịch Cồn Tộc.

C

13h30: Làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh.

14h00: Họp bàn về quản lý trang trại kết hợp phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời tại UBND tỉnh.

13h30: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 04/6/2021

S

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại tỉnh.

08h00: Họp rà soát, đề xuất quy hoạch quỹ đất an ninh xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

13h30: Tham dự họp trực tuyến BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

15h30: Dự họp giao ban xây dựng cơ bản của Tỉnh.

14h00: Kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản.

13h30: Tham dự họp trực tuyến BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày