Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 21 (từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)
Ngày cập nhật 19/05/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

17/5/2021

S

08h00: Họp trực tuyến với UBBC tỉnh.

10h00: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

10h00: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

08h00: Họp trực tuyến với UBBC tỉnh.

10h00: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

08h00: Họp trực tuyến với UBBC tỉnh.

C

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

18/5/2021

S

08h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

08h00: Làm việc với Sở Giao thông vận tải tại huyện

08h00: Dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho Tổ chuyên viên giúp việc.

08h00: Dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho Tổ chuyên viên giúp việc.

C

15h00: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

13h30: Họp bàn phương án di dời đê hồ nuôi cá Chình của ông Lê Quang Cao để thực hiện dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Diên Hồng, huyện Quảng Điền.

15h00: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 19/5/2021

S

10h00: Họp trực tuyến nghe Trung tâm CNTT tỉnh báo cáo triển khai mô hình xã thông minh.

08h00: Họp bàn phương án cho thuê đất làm trang trại ương giống thủy sản.

09h30: Họp xử lý bãi tập kết trìa tại thị trấn Sịa. 

08h00: Dự họp trực tuyến bàn phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

10h00: Họp trực tuyến nghe Trung tâm CNTT tỉnh báo cáo triển khai mô hình xã thông minh.

08h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

C

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

20/5/2021

S

08h00: Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở.

08h00: Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

08h00: Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

08h00: Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở.

C

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

14h00: Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ sáu 21/5/2021

S

08h00: Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

07h30: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

08h00: Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

08h00: Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

C

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy 22/5/2021

S

08h00: Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

08h00: Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

08h00: Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

08h00: Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

C

14h00: Họp UBBC huyện.

 

14h00: Họp UBBC huyện.

14h00: Họp UBBC huyện.

Chủ nhật

22/5/2021

 

05h30: Dự khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ.

Sau đó, chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

05h30: Dự khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ dân phố Uất Mậu, thị trấn Sịa.

Sau đó, chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

05h30: Dự khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước.

Sau đó, chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày