Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 20 (từ ngày 10/5/2021 đến ngày 15/5/2021)
Ngày cập nhật 11/05/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

10/5/2021

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Triển khai tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử.

C

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

16h00: Họp bàn Phương án thực hiện công tác bầu cử trong điều kiện nguy cơ dịch bệnh và có dịch trên địa bàn

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

16h00: Họp bàn Phương án thực hiện công tác bầu cử trong điều kiện nguy cơ dịch bệnh và có dịch trên địa bàn

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

16h00: Họp bàn Phương án thực hiện công tác bầu cử trong điều kiện nguy cơ dịch bệnh và có dịch trên địa bàn

16h00: Họp bàn Phương án thực hiện công tác bầu cử trong điều kiện nguy cơ dịch bệnh và có dịch trên địa bàn

Thứ ba

11/5/2021

S

08h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

08h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

08h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

08h00: Kiểm tra công tác bầu cử  (Cả ngày).

C

14h00: Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại thị trấn Sịa.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

 

Thứ tư 12/5/2021

S

08h00: Tham dự họp lấy ý kiến Đề cương “Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Điền giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

08h00: Tham dự họp lấy ý kiến Đề cương “Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Điền giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

08h00: Tham dự họp lấy ý kiến Đề cương “Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Điền giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

08h00: Kiểm tra công tác bầu cử  (Cả ngày).

C

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

15h30: Họp bàn triển khai dự án: Nâng cấp Công viên du lịch Bến đò Cồn tộc.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

15h30: Họp bàn triển khai dự án: Nâng cấp Công viên du lịch Bến đò Cồn tộc.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

15h30: Họp bàn triển khai dự án: Nâng cấp Công viên du lịch Bến đò Cồn tộc.

 

Thứ năm

13/5/2021

S

08h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử .

07h30: Họp bàn phương án cho thuê đất làm trang trại ương giống thủy sản.

09h00: Họp bàn phương án xử lý bãi tập kết trìa ở khu vực Cồn Tộc.

10h00: Họp bàn phương án di dời đê hồ nuôi cá Chình của ông Lê Quang Cao để thực hiện dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Diên Hồng, huyện Quảng Điền. 

08h00: Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Quảng Ngạn, Quảng Lợi.

08h00: Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Quảng Phước.

C

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

14h00: Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Quảng Thái.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 14/5/2021

S

08h00: Họp HĐND huyện.

09h30: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử.

08h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử.

08h00: Họp HĐND huyện. 09h30: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Quảng An, thị trấn Sịa.

08h00: Họp HĐND huyện.

C

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

14h00: Họp Chi bộ cơ quan.

Thứ bảy 15/5/2021

S

08h00: Họp HĐND tỉnh

 

 

 

C

14h00: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

14h00: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

14h00: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.187.447
Truy câp hiện tại 9.502