Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 20 (từ ngày 10/5/2021 đến ngày 15/5/2021)
Ngày cập nhật 11/05/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

10/5/2021

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Triển khai tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử.

C

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

16h00: Họp bàn Phương án thực hiện công tác bầu cử trong điều kiện nguy cơ dịch bệnh và có dịch trên địa bàn

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

16h00: Họp bàn Phương án thực hiện công tác bầu cử trong điều kiện nguy cơ dịch bệnh và có dịch trên địa bàn

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

16h00: Họp bàn Phương án thực hiện công tác bầu cử trong điều kiện nguy cơ dịch bệnh và có dịch trên địa bàn

16h00: Họp bàn Phương án thực hiện công tác bầu cử trong điều kiện nguy cơ dịch bệnh và có dịch trên địa bàn

Thứ ba

11/5/2021

S

08h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

08h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

08h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

08h00: Kiểm tra công tác bầu cử  (Cả ngày).

C

14h00: Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại thị trấn Sịa.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

 

Thứ tư 12/5/2021

S

08h00: Tham dự họp lấy ý kiến Đề cương “Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Điền giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

08h00: Tham dự họp lấy ý kiến Đề cương “Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Điền giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

08h00: Tham dự họp lấy ý kiến Đề cương “Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Điền giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

08h00: Kiểm tra công tác bầu cử  (Cả ngày).

C

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

15h30: Họp bàn triển khai dự án: Nâng cấp Công viên du lịch Bến đò Cồn tộc.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

15h30: Họp bàn triển khai dự án: Nâng cấp Công viên du lịch Bến đò Cồn tộc.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

15h30: Họp bàn triển khai dự án: Nâng cấp Công viên du lịch Bến đò Cồn tộc.

 

Thứ năm

13/5/2021

S

08h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử .

07h30: Họp bàn phương án cho thuê đất làm trang trại ương giống thủy sản.

09h00: Họp bàn phương án xử lý bãi tập kết trìa ở khu vực Cồn Tộc.

10h00: Họp bàn phương án di dời đê hồ nuôi cá Chình của ông Lê Quang Cao để thực hiện dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Diên Hồng, huyện Quảng Điền. 

08h00: Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Quảng Ngạn, Quảng Lợi.

08h00: Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Quảng Phước.

C

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

14h00: Dự tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Quảng Thái.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 14/5/2021

S

08h00: Họp HĐND huyện.

09h30: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử.

08h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử.

08h00: Họp HĐND huyện. 09h30: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Quảng An, thị trấn Sịa.

08h00: Họp HĐND huyện.

C

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

13h30: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

14h00: Họp Chi bộ cơ quan.

Thứ bảy 15/5/2021

S

08h00: Họp HĐND tỉnh

 

 

 

C

14h00: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

14h00: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

14h00: Họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.552.187
Truy câp hiện tại 2.075
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.552.187
Truy câp hiện tại 2.075