Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 18 (từ ngày 26/4/2021 đến ngày 01/5/2021)
Ngày cập nhật 26/04/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

26/4/2021

S

08h00: Dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 15 HĐND tỉnh.

09h00: Họp triển khai phòng ngừa dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

08h00: Làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin.

09h00: Làm việc với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao. 

08h00: Dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 15 HĐND tỉnh.

C

13h30: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

14h00: Kiểm tra làng nghề bún, bánh Ô Sa.

14h00: Tham dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

13h30: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thứ ba

27/4/2021

S

07h30: Dự Khai mạc Tuần lễ chuyển đổi số tại tỉnh.

08h00: Họp Hội đồng giao đất trang trại.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Đi kiểm tra công tác bầu cử tại địa bàn các xã: Quảng An, Quảng Thọ.

C

14h00: Họp nghe báo cáo Đề án nuôi cá nâu, cá dìa sinh sản tại huyện.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự Lễ khai trương 5G Viettel tại tỉnh.

15h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tỉnh. 

14h00: Đi kiểm tra công tác bầu cử tại xã Quảng Công.

Thứ tư 28/4/2021

S

08h00: Dự Hội nghị thông báo Chương trình KTXH và định hướng phát triển KTXH của tỉnh cho người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

10h00: Họp rà soát phương án xây dựng chợ đêm tại Cồn Tộc.

07h30: Đi cơ sở.

10h00: Họp rà soát phương án xây dựng chợ đêm tại Cồn Tộc.

10h00: Họp rà soát phương án xây dựng chợ đêm tại Cồn Tộc.

08h00: Họp Thường trực HĐND huyện.

C

13h30: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Thứ năm

29/4/2021

S

08h00: Dự Hội nghị thông báo Chương trình KTXH và định hướng phát triển KTXH của huyện cho người ứng cử đại biểu HĐND huyện.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 tại tỉnh.

08h00: Đi kiểm tra công tác bầu cử.

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Dự Hội nghị phổ biến, quán triệt công tác PCCC và CHCN tại tỉnh.

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Họp Chi bộ.

Thứ sáu 30/4/2021

S

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021

C

Thứ bảy 01/5/2021

S

C

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.053.955
Truy câp hiện tại 3.485