Tuần thứ 17 (từ ngày 19/4/2021 đến ngày 24/4/2021)
Ngày cập nhật 22/04/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

19/4/2021

S

07h30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

07h30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

07h30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Họp Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ.

08h00: Họp Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ.

C

13h00: Đi cơ sở.

13h00: Đi cơ sở.

13h00: Đi cơ sở.

 Làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

20/4/2021

S

08h00: Tiếp dân tại trụ sở.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h00: Đi cơ sở.

13h30: Đi cơ sở

14h00: Dự công bố kiểm tra phổ cập giáo dục-xóa mù chữ tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Thứ tư 21/4/2021

S

Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021

C

Thứ năm

22/4/2021

S

08h00: Dự họp rà soát công tác trùng tu đình làng Thủ Lễ.

09h30: Dự họp rà soát tiến độ xây dựng sản phẩm OCOP du lịch Ngư Mỹ Thạnh. 

08h00: Kiểm tra thực địa đê Diên Hồng.

08h00: Dự họp rà soát công tác trùng tu đình làng Thủ Lễ.

09h30: Họp soát xét tiến độ xây dựng sản phẩm OCOP du lịch Ngư Mỹ Thạnh. 

07h30: Kiểm tra công tác bầu cử.

C

13h30: Họp Ủy ban bầu cử huyện.

14h00: Họp Hội đồng giao đất trang trại.

13h30: Họp Ủy ban bầu cử huyện.

13h30: Họp Ủy ban bầu cử huyện.

Thứ sáu 23/4/2021

S

08h00: Họp Ban chỉ đạo diễn tập KVPT huyện.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 20216-2020 tại tỉnh.

08h00: Dự triển khai các Luật có liên quan tại Sở Tư pháp.

07h30: Kiểm tra công tác bầu cử (cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan.

13h00: Kiểm tra các làng nghề trên địa bàn huyện.

13h30: Họp rà soát công tác phân loại rác tại nguồn.

15h30: Kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng nhà Chờ Ngư Mỹ Thạnh. 

 

Thứ bảy 24/4/2021

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày