Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 16 (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021)
Ngày cập nhật 22/04/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

12/4/2021

S

09h00: Họp thông qua quy hoạch mặt bằng khu sản xuất và trưng bày HTX NN Quảng Thọ II.

09h00: Họp thông qua quy hoạch mặt bằng khu sản xuất và trưng bày HTX NN Quảng Thọ II.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Tiếp công dân tại trụ sở.

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ ba

13/4/2021

S

08h00: Dự Hội nghị tập huấn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh.

08h00: Đi cơ sở.

08h00: Dự Hội nghị tập huấn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh.

08h00: Dự Hội nghị tập huấn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh.

C

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Họp giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện quy hoạch khu thiết chế văn hóa xã Quảng Thọ.

13h30: Đi cơ sở.

13h30: Đi cơ sở.

Thứ tư 14/4/2021

S

07h30: Dự Hội nghị Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tại tỉnh.

09h30: Dự họp nghe báo cáo Danh mục các công trình kiến trúc có giá trị cần bảo vệ tại tỉnh.

08h00: Họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đường liên xã Quảng Lợi - thị trấn Sịa.

09h30: Họp bàn phương án đơn giá cho thuê đất tại cụm tiểu thủ công nghiệp Bắc An Gia. 

08h00: Làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh về chuẩn bị nội dung Đại hội Hội chữ thập đỏ huyện.

08h00: Họp Thường trực HĐND huyện.

C

14h00: Làm việc với Sở Tài chính tại huyện.

14h00: Làm việc với Sở Tài chính tại huyện.

14h00: Họp HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

14h00: Đi kiểm tra công tác bầu cử.

Thứ năm

15/4/2021

S

08h00: Dự Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 tại Mặt trận huyện.

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

08h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp.

09h00: Làm việc với tập đoàn hỗ trợ về giáo dục. 

08h00: Dự Hội nghị hiệp thương lần 3.

08h30: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp. 

C

13h30: Dự Hội nghị Huyện ủy.

13h30: Dự Hội nghị Huyện ủy.

13h30: Dự Hội nghị Huyện ủy.

15h00: Nghe Kết luận của Đoàn thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

13h30: Dự Hội nghị Huyện ủy.

Thứ sáu 16/4/2021

S

08h00: Dự kỳ họp chuyên đề HĐND huyện lần thứ 06.

08h00: Họp Hội đồng bình chọn sản phẩm nông thôn tiêu biểu của huyện.

08h00: Dự kỳ họp chuyên đề HĐND huyện lần thứ 06.

08h00: Dự kỳ họp chuyên đề HĐND huyện lần thứ 06.

C

14h00: Dự Hội nghị giao ban KHCN tại huyện.

14h00: Làm việc với HTX sản xuất nước mắm Tân Thành tại Quảng Công.

 

14h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bầu cử của HĐND tỉnh.

14h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bầu cử của HĐND tỉnh.

Thứ bảy 17/4/2021

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.275.567
Truy câp hiện tại 1.778