Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 11 (từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021)
Ngày cập nhật 09/03/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

08/3/2021

S

08h00: Họp Thường trực Huyện ủy.

09h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

09h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

08h00: Đi cơ sở

09h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

C

13h30: Họp trực tuyến Covid-19 .

14h30: Giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

14h30: Giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

13h30: Họp trực tuyến Covid-19 .

14h30: Giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

09/3/2021

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Kiểm tra cống An Gia và trạm bơm Phước Lý.

08h00: Đi cơ sở.

08h00: Dự tổng kết hoạt động HĐND xã Quảng Thọ.

C

14h00: Đi khảo sát các điểm du lịch cộng đồng.

14h00: Họp bàn phương án xử lý vướng mắc trong việc đấu nối điện phục vụ sản xuất tại các xã: Quảng Công, Quảng Thái, Quảng Phước.

14h00: Đi khảo sát các điểm du lịch cộng đồng.

13h00: Đi cơ sở.

Thứ tư 10/3/2021

S

07h30: Tiếp dân tại trụ sở.

08h00: Dự Hội nghị công bố Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh giai đoạn từ 2015 – 2020 (chuẩn bị trình Hội nghị Huyện ủy lần thứ 4).

10h00: Họp Ban lãnh đạo UBND huyện mở rộng.

10h30: Làm việc với TRT.  

08h00: Họp rà soát danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

10h30: Làm việc với TRT.  

08h00: Hội nghị công bố Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh giai đoạn từ 2015 – 2020 (chuẩn bị trình Hội nghị Huyện ủy lần thứ 4).

10h00: Họp Ban lãnh đạo UBND huyện mở rộng.

10h30: Làm việc với TRT.  

07h30: Tiếp dân tại trụ sở.

08h00: Dự Hội nghị công bố Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh giai đoạn từ 2015 – 2020 (chuẩn bị trình Hội nghị Huyện ủy lần thứ 4).

 

C

13h30: Họp trực tuyến Covid-19.

15h00: Họp rà soát tiến độ xây dựng xã thông minh. 

14h00: Họp rà soát các nội dung liên quan đến công tác xây dựng, phát triển đô thị Sịa và đô thị Thanh Hà.

13h30: Họp trực tuyến Covid-19.

15h00: Họp rà soát tiến độ xây dựng xã thông minh. 

14h00: Dự tổng kết hoạt động HĐND xã Quảng Thành.

Thứ năm

11/3/2021

S

08h00: Họp Ủy ban bầu cử huyện.

08h00: Dự họp trực tuyến với UBND tỉnh về tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2020-2021.

08h00: Họp Ủy ban bầu cử huyện.

08h00: Họp Ủy Ban bầu cử huyện.

C

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Đi kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản tại xã Quảng Thái.

14h00: Họp rà soát công tác giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại UBND tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 12/3/2021

S

08h00: Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự Hội nghị triển khai Phương án Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại tỉnh.

08h00: Họp tổng kết Chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh.

 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h30: Họp trực tuyến Covid-19.

15h00: Họp trực tuyến với UBND về tình hình triển khai phong trào “Mai vàng trước ngõ”.

14h00: Làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

13h30: Họp trực tuyến Covid-19.

15h00: Họp trực tuyến với UBND về tình hình triển khai phong trào “Mai vàng trước ngõ”.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.053.236
Truy câp hiện tại 3.158