Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 10 (từ ngà 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021)
Ngày cập nhật 02/03/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

01/3/2021

S

08h00: Họp Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Thường vụ Huyện ủy.

07h30: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

08h00: Họp Thường vụ Huyện ủy.

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông 02 tháng đầu năm 2021.

14h00: Tham dự hội thảo: "Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm Khoa học và Công nghệ"

14h00: Dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện.

Thứ ba

02/3/2021

S

08h00: Họp Chi bộ.

09h30: Dự Hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến về người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện. 

10h00: Làm việc với nhà đầu tư về khảo sát đầu tư dịch vụ du lịch.

08h00: Họp Chi bộ.

09h30: Dự Hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến về người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện. 

08h00: Họp Chi bộ.

09h30: Dự Hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến về người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện. 

08h00: Họp Chi bộ.

09h30: Dự Hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến về người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện. 

C

13h00: Đi cơ sở.

14h00: Làm việc với xã Quảng Phú về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu, vườn mẫu.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự họp Đảng ủy xã Quảng Thành.

Thứ tư 03/3/2021

S

08h00: Thăm Đồn Biên phòng Phong Hải.

08h00: Làm việc với xã Quảng Phú về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu, vườn mẫu.

09h00: Tiếp và làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

09h00: Tiếp và làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

C

13h30: Họp trực tuyến phòng, chống dịch covid-19.

14h00: Làm việc với xã Quảng Công về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu, vườn mẫu.

13h30: Họp trực tuyến phòng, chống dịch covid-19.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

04/3/2021

S

08h00: Họp giao ban Tài chính - Ngân sách.

08h00: Họp giao ban Tài chính - Ngân sách.

08h00: Dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

08h00: Dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

C

14h00: Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

14h00: Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

14h00: Làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 05/3/2021

S

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Dự hội nghị tổng kết HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

14h00: Dự hội nghị tổng kết HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

14h00: Dự hội nghị tổng kết HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

14h00: Dự hội nghị tổng kết HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ bảy 06/3/2021

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

Chủ nhật

07/03/2021

S

07h30: Dự Lễ phát động trồng cây Hoàng mai.

07h30: Dự Lễ phát động trồng cây Hoàng mai.

07h30: Dự Lễ phát động trồng cây Hoàng mai.

07h30: Dự Lễ phát động trồng cây Hoàng mai.

C

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.276.031
Truy câp hiện tại 1.889