Tuần thứ 09 (từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021)
Ngày cập nhật 23/02/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

22/02/2021

S

07h30: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Họp Thường trực Huyện ủy.

14h00: Dự họp tại UBMTTQ Việt Nam huyện về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của thiên tai gây ra.

13h00: Đi cơ sở.

14h00: Đi cơ sở.

Thứ ba

23/02/2021

S

08h00: Đi cơ sở. 

08h00: Đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp.

07h30: Họp UBND tỉnh định kỳ tháng 02/2021.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Làm việc với Phòng Kinh tế và Hạ tầng về các chương trình, đề án trong Chương trình công tác của UBND huyện năm 2021.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ tư 24/02/2021

S

08h00: Tiếp công dân tại xã Quảng Phước.

10h00: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

08h00: Làm việc với UBND xã Quảng Thọ về xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu, vườn mẫu.  

10h00: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

08h00: Tiếp công dân tại xã Quảng Phước.

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp BCĐ Chương trình xây dựng nông thôn mới.

14h00: Họp Hội đồng giáo dục huyện.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

25/02/2021

S

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026".

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026".

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026".

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026".

C

13h30: Họp UBND huyện.

15h30: Họp Ủy ban bầu cử huyện.

13h30: Họp UBND huyện.

15h30: Họp Ủy ban bầu cử huyện.

13h30: Họp UBND huyện.

15h30: Họp Ủy ban bầu cử huyện.

13h30: Họp UBND huyện.

15h30: Họp Ủy ban bầu cử huyện.

Thứ sáu 26/02/2021

S

08h00: Tham dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 14-HĐND tỉnh.

08h00: Làm việc với UBND xã Quảng Phú về xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu, vườn mẫu.

Làm việc tại cơ quan

 

C

13h30: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

14h00: Dự Lễ dâng hương, dâng hoa và trao quà cho công dân lên đường nhập ngũ.

14h00: Dự Lễ dâng hương, dâng hoa và trao quà cho công dân lên đường nhập ngũ.

13h30: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

14h00: Dự Lễ dâng hương, dâng hoa và trao quà cho công dân lên đường nhập ngũ.

Thứ bảy 27/02/2021

S

07h30: Dự Lễ giao quân.

09h00: Thăm ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02.

07h30: Dự Lễ giao quân.

07h30: Dự Lễ giao quân.

09h00: Thăm ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02.  

07h30: Dự Lễ giao quân.

09h00: Thăm ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02.

C

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày