Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 05 (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021)
Ngày cập nhật 26/01/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

25/01/2021

S

08h00: Giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

08h00: Giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Giao ban tuần

C

14h00: Dự họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (Lần 3).

13h00: Đi cơ sở.

14h00: Dự tổng kết Tòa án nhân dân huyện.

14h00: Dự tổng kết Tòa án nhân dân huyện.

Thứ ba

26/01/2021

S

08h00: Đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp.

08h00: Đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp.

08h00: Dự Hội thảo về thí điểm chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại tỉnh.

08h00: Họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Hội nghị tổng kết ngành Kinh tế và Hạ tầng năm 2020.

14h00: Dự tổng kết công tác Dân vận tại huyện.

14h00: Dự tổng kết công tác Dân vận tại huyện.

Thứ tư 27/01/2021

S

08h00: Dự họp nghe Báo cáo tổng kết Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.

08h00: Dự họp nghe Báo cáo tổng kết Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.

08h00: Dự tổng kết tại Liên đoàn Lao động huyện.

08h00: Dự họp nghe Báo cáo tổng kết Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.

C

13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác CCHC, công tác Nội vụ, hoạt động của Trung tâm Hành chính công năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

13h00: Đi cơ sở.

13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác CCHC, công tác Nội vụ, hoạt động của Trung tâm Hành chính công năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác CCHC, công tác Nội vụ, hoạt động của Trung tâm Hành chính công năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Thứ năm

28/01/2021

S

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt các thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

09h30: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt các thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

08h00: Dự hội nghị tổng kết ngành Tư pháp năm 2020.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt các thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ sáu 29/01/2021

S

08h00: Họp UBND huyện.

08h00: Họp UBND huyện.

08h00: Họp UBND huyện.

08h00: Họp UBND huyện.

C

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy 30/01/2021

S

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.547.531
Truy câp hiện tại 2.932