Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 04 (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 23/01/2021)
Ngày cập nhật 19/01/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

18/01/2021

S

08h00: Giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

09h30: Làm việc với HTX NN Quảng Thọ 2.

08h00: Giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

09h30: Làm việc với HTX NN Quảng Thọ 2.

08h00: Giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

14h00: Tổng kết ngành Khoa học - Công nghệ tỉnh.

13h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ ba

19/01/2021

S

08h00: Dự Hội nghị tuyên dương khen thưởng doanh nghiệp và công bố chỉ số DCCI.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ, công chức Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án 500 tại tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự Hội nghị tổng kết ngành Kinh tế - Hạ tầng năm 2020.

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống HIV/ AIDS năm 2020 tại tỉnh.

14h00: Dự Hội nghị tổng kết ngành Kinh tế - Hạ tầng năm 2020.

Thứ tư 20/01/2021

S

08h00: Họp nghe Báo cáo tổng kết Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 của huyện.

08h00: Dự Hội nghị công bố kết quả, trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2020 và triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021 tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết Đề án Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020” và “Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020” tại tỉnh.

09h00: Dự lễ tiếp nhận tài trợ của Ngân hàng Saccombank cho các đơn vị trường học.

10h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh. 

Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

C

14h30: Làm việc với Trường Đại học Nông lâm Huế.

14h30: Làm việc với Trường Đại học Nông lâm Huế.

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, ma túy năm 2020 tại tỉnh.

 

Thứ năm

21/01/2021

S

07h30: Dự Hội nghị tổng kết chi bộ, cơ quan, công đoàn Văn phòng năm 2020.

09h30: Họp Thường trực Huyện ủy.

07h30: Dự Hội nghị tổng kết chi bộ, cơ quan, công đoàn Văn phòng năm 2020.

08h00: Họp rà soát  tiến độ đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện.

07h30: Dự Hội nghị tổng kết chi bộ, cơ quan, công đoàn Văn phòng năm 2020.

 

07h30: Dự Hội nghị tổng kết chi bộ, cơ quan, công đoàn Văn phòng năm 2020.

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Tổng kết Lao động - Thương binh - Xã hội.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ sáu 22/01/2021

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp bàn giải quyết vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lê Văn Hồng.

09h00: Họp đánh giá Hợp đồng ký kết giữa UBND huyện và Tập đoàn Quế Lâm.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết Văn hóa - Thông tin huyện.

08h00: Đi khảo sát giải quyết các kiến nghị cử tri tại kỳ họp lần thứ 11.

C

13h30: Dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối huyện, thị xã, thành phố tại huyện Phú Lộc.

13h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy 23/01/2021

S

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

C

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.547.317
Truy câp hiện tại 2.844