Tuần thứ 03 (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021)
Ngày cập nhật 12/01/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

11/01/2021

S

08h00: Dự Hội nghị tổng kết Cục Thuế tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h00: Tiếp dân tại trụ sở.

14h00: Dự tổng kết tại Phòng Nông nghiệp và PTNT.

14h00: Dự tổng kết Hội Khuyến học huyện.

14h00: Dự tổng kết Hội Khuyến học huyện.

Thứ ba

12/01/2021

S

08h00: Dự Hội nghị triển khai công tác tài chính - ngân sách năm 2021 tại tỉnh.

09h30: Họp Thường trực Huyện ủy.

07h30: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Họp Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Thường vụ Huyện ủy.

Thứ tư 13/01/2021

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Làm việc với HTX NN Nam Vinh bàn phương án triển khai mô hình trồng lúa hữu cơ nhằm liên kết với Tổ hợp tác bún, bánh Ô Sa sản xuất bún, bánh hữu cơ.

08h00: Họp triển khai Kế hoạch Mừng Đảng Mừng Xuân 2021.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

14h00: Dự Hội nghị tổng kết ngành Khoa học và Công nghệ tại tỉnh.

14h00: Dự Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Sở Công thương.

14h00: Dự tổng kết Hội Chữ thập đỏ huyện.

 

Thứ năm

14/01/2021

S

08h00: Dự Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.  

Làm việc tại cơ quan

08h00: Dự hội nghị triển khai công tác ngành Văn hóa - Thể thao tỉnh.

08h00: Dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tại Quảng Thành.

C

14h00: Tiếp dân tại thị trấn Sịa.

14h00: Dự Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

14h00: Dự tổng kết công tác Y tế năm 2020 tại tỉnh.

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu 15/01/2021

S

08h00: Dự tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 tại huyện.

08h00: Dự tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 tại huyện.

08h00: Dự tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 tại huyện.

08h00: Dự tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 tại huyện.

C

14h00: Dự Hội nghị tổng kết chi bộ, cơ quan, công đoàn năm 2020.

14h00: Dự Hội nghị tổng kết chi bộ, cơ quan, công đoàn năm 2020.

14h00: Dự Hội nghị tổng kết ngành Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

14h00: Dự Hội nghị tổng kết chi bộ, cơ quan, công đoàn năm 2020.

Thứ bảy 16/01/2021

S

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

C

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày