Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 02 (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 09/01/2021)
Ngày cập nhật 04/01/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

04/01/2021

S

08h00: Giao ban Chủ tịch và các Phó chủ tịch.

08h00: Giao ban Chủ tịch và các Phó chủ tịch.

08h00: Giao ban Chủ tịch và các Phó chủ tịch.

Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

C

13h30: Dự Hội nghị ký kết liên tịch giao nhận quân năm 2021

14h00: Kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ ba

05/01/2021

S

08h00: Dự triển khai chương trình công tác năm 2021 của Công an huyện.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp Thường trực HĐND huyện.

C

14h00: Đi kiểm tra các trang trại.

13h00: Đi cơ sở.

13h30: Đi cơ sở.

14h00: Đi cơ sở.

Thứ tư 06/01/2021

S

08h00: Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021.

08h00: Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021.

08h00: Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021.

08h00: Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021.

C

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Dự Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Sở Xây dựng.

14h00: Họp Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội quý I/2021.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

07/01/2021

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Làm việc với HTX mây tre đan Bao La.

Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

08h00: Khảo sát nắm tình hình sản xuất vụ Đông Xuân tại các xã: Quảng An, Quảng Thành.

C

13h30: Dự hội nghị tổng kết ngành Thanh tra tại tỉnh.

14h00: Dự Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Sở Giao thông vận tải.

 

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 08/01/2021

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện.

Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

08h00: Dự Hội nghị tổng kết Hội Nông dân.

C

14h00: Đi cơ sở

Làm việc tại cơ quan.

 

Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy 09/01/2021

S

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.547.627
Truy câp hiện tại 2.962