Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 53 (từ ngày 28/12/2020 đến ngày 02/01/2021)
Ngày cập nhật 28/12/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

28/12/2020

S

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (Cả ngày).

08h00: Dự công bố quy hoạch đường ven biển tại Sở Giao thông vận tải.

08h00: Đi công tác tại Đà Nẵng.

08h00: Dự Họp HĐND xã Quảng Thành.

C

19h30: Dự Lễ tôn vinh trí thức KHCN tiêu biểu năm 2020.

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020.

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020.

Thứ ba

29/12/2020

S

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

08h00: Làm việc với VTV8.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

08h00: Dự họp HĐND xã Quảng Thọ.

C

 

13h00: Đi cơ sở.

 

14h00: Đi cơ sở.

Thứ tư 30/12/2020

S

07h15: Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh

và phát động phong trào thi đua năm 2021 tại UBND tỉnh.

C

13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2020.

13h00: Đi cơ sở.

13h00: Đi cơ sở

13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2020.

Thứ năm

31/12/2020

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (kiểm điểm cuối năm).

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (kiểm điểm cuối năm).

08h00: Dự Hội nghị tuyên dương cán bộ văn hóa xây dựng phong trào TDĐKXDĐSVH.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (kiểm điểm cuối năm).

C

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Họp Chi bộ.

Thứ sáu 01/01/2021

S

Nghỉ tết Dương lịch năm 2020

C

Thứ bảy 02/01/2021

S

 

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

C

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.548.085
Truy câp hiện tại 3.139