Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 51 (từ ngày 14/12/2020 đến ngày 21/12/2020)
Ngày cập nhật 21/12/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

14/12/2020

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

C

13h30: Họp soát xét, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, thủ tục triển khai các dự án đầu tư công năm 2021.

13h30: Họp soát xét, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, thủ tục triển khai các dự án đầu tư công năm 2021.

14h00: Dự Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tác hại thuốc lá.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

15/12/2020

S

09h00: Họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện.

07h30: Làm việc với Tập đoàn Quế Lâm.

09h00: Họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện.

10h45: Làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh (Tại Văn phòng HĐND tỉnh).

08h00: Dự Lễ phát động đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

09h00: Họp kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện.

Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

C

14h00: Làm việc với Chi cục Thống kê.

14h00: Dự bàn giao Chủ tịch xã Quảng Thái.

14h00: Họp bàn triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân dân tái thiết sản xuất, ổn định cuộc sống sau bão lũ tại Mặt trận tỉnh.

 

Thứ tư 16/12/2020

S

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện.

C

14h00: Làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh về triển khai xây dựng xã thông minh (xã Quảng Thọ)

14h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021.

14h00: Làm việc với Đoàn giám sát chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

14h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện cuối năm

Thứ năm

17/12/2020

S

07h30: Dự họp HĐND huyện (cả ngày).

07h30: Dự họp HĐND huyện (Cả ngày).

07h30: Dự họp HĐND huyện (cả ngày).

07h30: Dự họp HĐND huyện (cả ngày).

C

 

 

 

 

Thứ sáu 18/12/2020

S

07h30: Dự họp HĐND huyện (cả ngày).

08h00: Dự Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: "Phát triển chuỗi giá trị và nâng cao khả năng thương mại hóa cho các sản phẩm hải sản vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

07h30: Dự họp HĐND huyện (cả ngày).

07h30: Dự họp HĐND huyện (cả ngày).

C

 

14h00: Dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo các dự án Luxembourg.

 

 

Thứ bảy 19/12/2020

S

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

C

14h00: Dự gặp mặt cán bộ, chiến sĩ nhân ngày 22/12.

 

 

 

Chủ nhật 20/12/2020

S

 

 

08h00: Dự gặp mặt đại diện các họ tộc trên địa bàn tỉnh.

 

C

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.547.923
Truy câp hiện tại 3.072