Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 50 (từ ngày 07/12/2020 đến ngày 12/12/2020)
Ngày cập nhật 07/12/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

07/12/2020

S

08h00: Dự họp HĐND tỉnh (từ 07 - 08/12/2020).

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Dự họp HĐND tỉnh (Cả ngày).

C

 

14h00: Kiểm tra tình hình sản xuất tại xã Quảng Phú.

 

 

Thứ ba

08/12/2020

S

 

08h00: Họp Chi bộ.  

 

08h00: Họp Chi bộ.  

09h30: Họp CCHC hướng dẫn điều tra đo lường sự hài lòng về phục vụ tại UBND cấp xã.

08h00: Họp Chi bộ.  

C

 

 

14h00: Tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức việc các cơ sở tôn giáo.

14h20: Tham dự họp giới thiệu Chương trình Hạnh phúc xanh và thảo luận hợp tác .

 

Thứ tư 09/12/2020

S

08h30: Dự họp thẩm định tiêu chí NTM về ANTT.

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 5 năm phong trào thi đua bảo đảm Trật tự ATGT giai đoạn 2016-2020.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Dự họp Đảng ủy xã Quảng Thành.

C

14h00: Họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện lần 2.

14h00: Họp bàn phương án cho Công ty TNHH xây dựng Việt Thắng thuê đất xây dựng cây xăng dầu.

 

14h00: Họp Đoàn giám sát chuyên đề về trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

Thứ năm

10/12/2020

S

08h00: Họp thông qua dự toán ngân sách năm 2021.

08h00: Họp thông qua dự toán ngân sách năm 2021.

08h00: Họp thông qua dự toán ngân sách năm 2021.

08h00: Dự kiểm điểm Đảng ủy xã Quảng Thành.

C

13h30: Họp Thường trực Huyện ủy.

14h00: Họp bàn phương án giải quyết các trường hợp đất trang trại đã hết thời gian giao đất.

14h00: Dự Hội nghị triển khai Luật Chính quyền địa phương và Luật Đầu tư công năm 2019.

14h00: Dự Hội nghị triển khai Luật Chính quyền địa phương và Luật Đầu tư công năm 2019.

Thứ sáu 11/12/2020

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Dự giám sát giải quyết kiến nghị cử tri.

08h00: Làm việc với nhóm nghiên cứu Dự án: "Sáng kiến nâng cao năng lực tham gia của người dân" do UNDP tài trợ.

08h00: Họp giao ban Thường trực HĐND huyện.

C

 

14h00: Làm việc với UBND xã Quảng Thọ về một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy 12/12/2020

S

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.547.662
Truy câp hiện tại 2.977