Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 49 (từ ngày 30/11/2020 đến ngày 28/11/2020)
Ngày cập nhật 30/11/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

30/11/2020

S

08h00: Đi kiểm tra đê, kè bị sạt lở.

07h30: Dự Hội thảo nông thôn mới (từ ngày 30/11-01/12/2020).

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h30: Họp triển khai mô hình xã thông minh.

 

13h30: Họp triển khai mô hình xã thông minh.

 

Thứ ba

01/12/2020

S

08h00: Dự hội thảo cải thiện chỉ số DDCI.

09h00: Dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020) .

 

07h30: Họp Ban biên tập Tập san.

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Đi cơ sở.

 

13h30: Tham dự Hội nghị tổng kết Hội thi "Ngày Chủ nhật xanh" năm 2020.

14h00: Giám sát chuyên đề về trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện tại xã Quảng Ngạn.

Thứ tư 02/12/2020

S

08h00: Họp thông qua dự thảo Quy hoạch chi tiết khu nghĩa trang tập trung của huyện tại xã Quảng Lợi (lần 2).

08h00: Dự Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (Hội Nông dân tỉnh tổ chức).

08h00: Họp thông qua dự thảo Quy hoạch chi tiết khu nghĩa trang tập trung của huyện tại xã Quảng Lợi (lần 2).

08h00: Giám sát chuyên đề về trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện tại thị trấn Sịa.

C

15h30: Dự họp triển khai mô hình xã thông minh tại Tỉnh.

14h00: Làm việc với Công ty Phúc Hưng Thịnh về hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau lũ.

14h00: Dự giám sát chuyên đề về trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện tại Phòng Giáo dục và Đào tạo .

14h00: Giám sát chuyên đề về trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thứ năm

03/12/2020

S

08h00: Họp Tỉnh ủy (Cả ngày).

08h00: Làm việc với UBND xã Quảng Phú về một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội.

08h00: Họp Hội đồng Khoa học sáng kiến cơ sở năm 2020.

10h00: Họp Hội đồng TĐKT xét đề nghị tặng danh hiệu cờ thi đua của UBND tỉnh. 

08h00: Họp giao ban Thường trực HĐND huyện.

C

 

14h00: Họp triển khai Chương trình OCOP năm 2020.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu 04/12/2020

S

08h00: Họp Huyện ủy.

08h00: Họp Huyện ủy.

08h00: Họp Huyện ủy.

08h00: Họp Huyện ủy.

C

13h30: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 11/2020 và thông qua các báo cáo trình HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm.

13h30: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 11/2020 và thông qua các báo cáo trình HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm.

13h30: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 11/2020 và thông qua các báo cáo trình HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm.

13h30: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 11/2020 và thông qua các báo cáo trình HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm.  

Thứ bảy 05/12/2020

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.547.501
Truy câp hiện tại 2.923