Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 46 (từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020)
Ngày cập nhật 09/11/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

09/11/2020

S

08h00: Đi kiểm tra các trường học trên địa bàn.

09h00: Dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2020.

08h00: Đi kiểm tra các trường học trên địa bàn.

09h00: Dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2020.

09h00: Dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2020.

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Kiểm tra hệ thống kênh mương HTX Đông Phú.

13h30: Giao ban Khối Văn hóa - Xã hội.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ ba

10/11/2020

S

08h00: Dự Hội thảo lập Kế hoạch Dự án VIE/433.

Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

08h00: Gặp mặt Đoàn công tác của Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trao tặng chế phẩm xử lý môi trường sau bão lũ.

07h30: Tiếp công dân tại trụ sở.

 

C

14h00: Dự họp HĐND huyện.

 

14h00: Dự họp HĐND huyện.

14h00: Dự họp HĐND huyện.

14h00: Dự họp HĐND huyện.

Thứ tư 11/11/2020

S

08h00: Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy.

08h00: Kiểm tra công tác khắc phục lụt bão.

08h00: Dự họp UBND tỉnh.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

 

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

14h00: Gặp mặt Đoàn công tác của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT về trao quà hỗ trợ khắc phục bão lũ.

 

 

Thứ năm

12/11/2020

S

08h00: Họp Ban chỉ đạo ISO.

08h00: Thăm các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.

08h00: Họp Ban chỉ đạo ISO.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

 

C

14h00: Thông qua Kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2021 xã Quảng Thọ.

14h00: Thông qua Kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2021 xã Quảng Thọ.

14h00: Thông qua Kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2021 xã Quảng Thọ.

14h00: Họp giao ban Thường trực HĐND huyện và các xã, thị trấn.

 

Thứ sáu 13/11/2020

S

08h00: Dự họp HĐND tỉnh.

08h00: Họp đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản.

08h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

 

C

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Làm việc với Phòng Tài nguyên - Môi trường về giải quyết tranh chấp đất đai.

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ bảy 14/11/2020

S

08h00: Thông qua Kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2021 thị trấn Sịa.

08h00: Thông qua Kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2021 thị trấn Sịa.

08h00: Thông qua Kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2021 thị trấn Sịa.

08h00: Thông qua Kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2021 thị trấn Sịa.

 

C

14h00: Thông qua Kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2021 xã Quảng Phú.

14h00: Thông qua Kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2021 xã Quảng Phú.

14h00: Thông qua Kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2021 xã Quảng Phú.

14h00: Thông qua Kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2021 xã Quảng Phú.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.113.806
Truy câp hiện tại 4.313