Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 44 (từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020)
Ngày cập nhật 27/10/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

26/10/2020

S

07h30: Dự họp trực tuyến với UBND tỉnh và Chính phủ về ứng phó cơn bão số 9.

07h30: Dự họp trực tuyến với UBND tỉnh và Chính phủ về ứng phó cơn bão số 9.

07h30: Dự họp trực tuyến với UBND tỉnh và Chính phủ về ứng phó cơn bão số 9.

09h30: Kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ và ứng phó cơn bão số 9 tại Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành.

07h30: Giao ban đầu tuần.

09h30: Kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ và ứng phó cơn bão số 9 tại Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành.

 

C

14h00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 9 tại Quảng Công, Quảng Ngạn.

14h00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 9 tại Quảng Công, Quảng Ngạn.

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Đi cơ sở.

 

Thứ ba

27/10/2020

S

08h00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 9 tại Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ.

08h00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 9 tại Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Tham gia Đoàn thẩm tra chủ trương quy mô đầu tư của Ban Kinh tế - Xã.

 

C

Chỉ đạo ứng phó cơn bão số 9

Chỉ đạo ứng phó cơn bão số 9

Chỉ đạo ứng phó cơn bão số 9

Chỉ đạo ứng phó cơn bão số 9

 

Thứ tư 28/10/2020

S

Chỉ đạo ứng phó cơn bão số 9 (Cả ngày).

Chỉ đạo ứng phó cơn bão số 9 (Cả ngày).

Chỉ đạo ứng phó cơn bão số 9 (Cả ngày).

Chỉ đạo ứng phó cơn bão số 9 (Cả ngày).

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

29/10/2020

S

08h00: Họp Thường trực Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi "Ngày Chủ nhật xanh"

Làm việc tại cơ quan.

 

C

13h30: Họp Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ sáu 30/10/2020

S

08h00: Dự hội nghị tổng kết công tác Dân vận khéo.

08h00: Dự hội nghị tổng kết công tác Dân vận khéo.

08h00: Dự hội nghị tổng kết công tác Dân vận khéo.

08h00: Dự hội nghị tổng kết công tác Dân vận khéo.

 

C

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Họp Chi bộ.

Thứ bảy 31/10/2020

S

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.114.414
Truy câp hiện tại 4.491