Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 43 (từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020)
Ngày cập nhật 21/10/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

19/10/2020

S

08h00: Họp trực tuyến về phòng chống lụt bão.

08h00: Họp trực tuyến về phòng chống lụt bão.

08h00: Họp trực tuyến về phòng chống lụt bão.

Làm việc tại cơ quan.

 

C

14h00: Kiểm tra tình hình lũ lụt tại xã Quảng An, xã Quảng Thành.

14h00: Kiểm tra tình hình lũ lụt trên địa bàn.

14h00: Kiểm tra tình hình lũ lụt tại xã Quảng An, xã Quảng Thành.

14h00: Kiểm tra tình hình lũ lụt trên địa bàn.

 

Thứ ba

20/10/2020

S

08h00: Họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

08h00: Tiếp dân tại trụ sở.

 

07h30: Kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt.

 09h00: Họp nghe báo cáo quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường và kết quả triển khai thử nghiệm giải pháp truyền thanh thông minh.

08h00: Họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

08h00: Họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

C

14h00: Họp trực tuyến rà soát công tác phòng chống lụt bão.

14h00: Họp trực tuyến rà soát công tác phòng chống lụt bão.

14h00: Họp trực tuyến rà soát công tác phòng chống lụt bão.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ tư 21/10/2020

S

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Tiếp công dân tại trụ sở.

07h30: Kiểm tra việc khắc phục lũ lụt tại các trường học.

Làm việc tại cơ quan.

 

C

13h00: Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI.

13h30: Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, tiếp nhận và phân bổ hàng cứu trợ tại các xã, thị trấn.

13h00: Tiếp công dân tại trụ sở.

13h00: Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI.

 

Thứ năm

22/10/2020

S

07h30: Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI (cả ngày)

07h30: Làm việc tại cơ quan.

07h30: Tiếp công dân tại trụ sở.

07h30: Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI (cả ngày)

 

C

 

13h00: Tiếp công dân tại trụ sở.

13h30: Làm việc với Hội Luật gia huyện.

 

 

Thứ sáu 23/10/2020

S

07h30: Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI.

08h00: Tiếp công dân tại trụ sở.

08h00: Kiểm tra phản ánh ảnh hưởng của khai thác Titan tại xã Quảng Công.

07h30: Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI.

 

C

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Đi cơ sở.

 

Thứ bảy 24/10/2020

S

 

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.113.727
Truy câp hiện tại 4.285