Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 39 (từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020)
Ngày cập nhật 21/09/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

21/9/2020

S

07h30: Họp giao ban toàn tỉnh về khắc phục thiệt hai do bão số 5 và phòng chống dịch Covid-19.

09h30: Kiểm tra công tác khắc phục bão số 5.

08h00: Đi kiểm tra tình hình nuôi cá lồng tại xã Quảng Thọ

07h30: Họp giao ban toàn tỉnh về khắc phục thiệt hai do bão số 5 và phòng chống dịch Covid-19.

09h30: Kiểm tra công tác khắc phục bão số 5 tại các trường học.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Kiểm tra khắc phục bão số 5 tại các đơn vị trường học.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Tiếp dân tại trụ sở.

Thứ ba

22/9/2020

S

09h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

09h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu.

08h00: Đi cơ sở (Quảng An, Quảng Thành).

08h00: Đi cơ sở.

C

14h00: Đi kiểm tra tình hình nuôi cá lồng.

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 23/9/2020

S

08h00: Làm việc với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn.

08h00: Làm việc với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp bàn phương án nạo vét hồ Đập Bao, xã Quảng Vinh.

13h30: Tham dự tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021.

13h30: Tham dự tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021.

14h00: Đi cơ sở.

Thứ năm

24/9/2020

S

08h00: Kiểm tra tiến độ xây dựng Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu.

08h00: Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về danh mục định hướng kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021 – 2025.

08h00: Tham dự diễn đàn "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Đi cơ sở.

C

14h00: Họp nghe báo cáo Đề án “Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện Quảng Điền giai đoạn 2021-2022”.

14h00: Họp bàn phương án xử lý tuyến kênh tưới vượt sông Diên Hồng.

14h00: Họp nghe báo cáo Đề án “Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh huyện Quảng Điền giai đoạn 2021-2022”.

 

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 25/9/2020

S

Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

08h00: Đi cơ sở.

08h00: Đi cơ sở.

C

 

 

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy 26/9/2020

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

27/9/2020

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.114.357
Truy câp hiện tại 4.466