Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 37 (từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)
Ngày cập nhật 07/09/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

07/9/2020

S

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

08h00: Dự hội ý các Ban của Đảng.

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

C

15h00: Kiểm tra các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ.

14h00: Làm việc với nhà đầu tư về việc xin thuê đất tại khu dịch vụ Cồn Tộc, xã Quảng Lợi.

Làm việc tại cơ quan.

 

14h00: Đi cơ sở.

Thứ ba

08/9/2020

S

08h00: Đi khảo sát các vùng chuyển đổi theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

10h00: Họp để bàn giao, tiếp nhận tài sản dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung.

08h00: Họp trực tuyến Đề án 513 tại tỉnh.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan

14h00: Họp bàn vị trí quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn.

Làm việc tại cơ quan

 

 

Thứ tư 09/9/2020

S

07h30: Họp trực tuyến phòng chống Covid-19.

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản mới. 

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản mới. 

07h30: Họp trực tuyến Covid-19.

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản mới.

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản mới.

C

14h00: Họp giải quyết việc lấn chiếm đất và xây dựng công trình trái phép tại chùa Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú.

14h00: Họp giải quyết vướng mắc trong quá trình thi công nắn tuyến Tỉnh lộ 4 đoạn qua xã Quảng Lợi (liên quan đến kênh thủy lợi Tây Hưng).

14h00: Họp giải quyết việc lấn chiếm đất và xây dựng công trình trái phép tại chùa Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú.

14h00: Đi cơ sở .

Làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

10/9/2020

S

08h00: Tiếp công dân tại trụ sở.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

08h00: Họp Ban thường vụ Hội khuyến học.

08h00: Dự họp HĐND thị trấn Sịa.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

14h00: Họp nghe Báo cáo Đề án xây dựng đô thị thông minh.

 

14h00: Họp nghe Báo cáo Đề án xây dựng đô thị thông minh.

14h00: Đi cơ sở

 

Thứ sáu 11/9/2020

S

07h30: Họp trực tuyến phòng chống Covid-19.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

07h30: Họp trực tuyến phòng chống Covid-19.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h30: Dự họp thông qua Quy hoạch vùng huyện tại tỉnh.

13h30: Dự họp thông qua Quy hoạch vùng huyện tại tỉnh.

13h30: Dự họp thông qua Quy hoạch vùng huyện tại tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ bảy 12/9/2020

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

13/9/2020

S

08h00: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

 

08h00: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.167.462
Truy câp hiện tại 5.748