Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Lramp Chương trình năm thứ 3
Ngày cập nhật 07/09/2020

Ngày 07/9/2020, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 141/TB-UBND về việc kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Lramp Chương trình năm thứ 3

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.284.856
Truy câp hiện tại 58