Tuần thứ 36 (từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020)
Ngày cập nhật 31/08/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

31/8/2020

S

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Dự bàn giao công việc của Văn phòng Huyện ủy.

 

14h00: Đi cơ sở.

 

Thứ ba

01/9/2020

S

06h30: Tham dự lễ đặt vòng hoa và dâng hương kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020)

và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)

08h30: Họp trực tuyến phòng chống Covid-19.

Làm việc tại cơ quan.

08h30: Họp trực tuyến phòng chống Covid-19.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

14h00: Đi kiểm tra các hồ thủy lợi trên địa bàn.

14h00: Họp Hội đồng tư vấn giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất trang trại.

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ tư 02/9/2020

S

08h00: Họp trực tuyến phòng chống Covid-19.

Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9.

08h00: Họp trực tuyến phòng chống Covid-19.

Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9.

Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9.

C

Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9.

 

Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9.

 

 

Thứ năm

03/9/2020

S

07h30: Họp trực tuyến phòng chống Covid-19.

09h30: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

07h30: Họp trực tuyến phòng chống Covid-19.

09h30: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức.

07h30: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan.

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ sáu 04/9/2020

S

07h30: Họp trực tuyến phòng chống Covid-19.

08h00: Họp HĐND huyện.

08h00: Họp HĐND huyện.

07h30: Họp trực tuyến phòng chống Covid-19.

08h00: Họp HĐND huyện.

08h00: Họp HĐND huyện.

08h00: Họp HĐND huyện.

C

14h00: Họp tham vấn dự án duy tu, bảo dưỡng Đình làng Thủ Lễ.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp tham vấn dự án duy tu, bảo dưỡng Đình làng Thủ Lễ.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Đi cơ sở.

Thứ bảy 05/9/2020

S

07h30: Dự khai giảng năm học mới tại trường THPT Tố Hữu.

08h00: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

07h30: Dự khai giảng năm học mới tại trường THPT Hóa Châu.

07h30: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

09h00: Dự khai giảng năm học mới tại Trung tâm GDNN-GDTX.

07h30: Dự khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học số 2 Quảng Thành.

07h30: Dự khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Hữu Dật.

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

06/9/2020

 

S

08h00: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

 

08h00: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày