Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 34 (từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020)
Ngày cập nhật 17/08/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

17/8/2020

S

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

C

Làm việc tại cơ quan.

13h00: Làm việc với Văn phòng Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ ba

18/8/2020

S

10h00: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

08h00: Họp bàn về kinh phí đối ứng công trình: Đê bao nội đồng Bạch Đằng.

10h00: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Họp liên quan phòng chống dịch covid-19.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp liên quan phòng chống dịch covid-19.

14h00: Đi cơ sở

14h00: Đi cơ sở

Thứ tư 19/8/2020

S

10h00: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

08h30: Họp bàn phương án giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Mở rộng nút giao giữa tỉnh lộ 22 và Quốc lộ 49B; mở rộng tuyến tỉnh lộ 22 từ Quốc lộ 49B ra biển Tâm Mỹ

10h00: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

C

14h00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy.

13h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ năm

20/8/2020

S

07h30: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

08h00: Thông qua quy hoạch khu nghĩa trang tập trung của huyện tại xã Quảng Lợi. 

08h00: Thông qua quy hoạch khu nghĩa trang tập trung của huyện.

07h30: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

08h00: Thông qua quy hoạch khu nghĩa trang tập trung của huyện.

 

08h00: Dự thông qua quy hoạch khu nghĩa trang tập trung của huyện.

08h00: Dự thông qua quy hoạch khu nghĩa trang tập trung của huyện.

C

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Họp bàn phương án xây dựng kế hoạch triển khai 02 dự án OCOP 5 sao và soát xét tiến độ triển khai thực hiện 02 dự án OCOP năm 2020.

15h00: Họp Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 21/8/2020

S

07h30: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 và UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2020.

08h00: Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

07h30: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

08h00: Dự hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h00: Đi cơ sở.

13h00: Đi cơ sở.

13h30: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

14h00: Đi cơ sở.

 

Thứ bảy 22/8/2020

S

08h00: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

 

08h00: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

23/8/2020

 

S

08h00: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

 

08h00: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.168.243
Truy câp hiện tại 6.077