Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 33 (từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020)
Ngày cập nhật 10/08/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

 

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

10/8/2020

S

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Họp chi bộ.

14h00: Họp chi bộ.

14h00: Họp chi bộ.

14h00: Họp chi bộ.

14h00: Họp chi bộ.

Thứ ba

11/8/2020

S

Làm việc tại cơ quan.

 

08h00: Kiểm tra, xử lý kiến nghị cử tri của xã Quảng An.

Làm việc tại cơ quan.

 

08h00: Kiểm tra, xử lý kiến nghị cử tri của xã Quảng An.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

C

13h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

14h00: Kiểm tra, xử lý kiến nghị cử tri về tuyến đường vào khu nghĩa trang tập trung của huyện. 

13h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

14h00: Kiểm tra, xử lý kiến nghị cử tri về tuyến đường vào khu nghĩa trang tập trung của huyện. 

 

Thứ tư 12/8/2020

S

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

C

14h00: Họp Hội đồng thuyên chuyển giáo viên.

 

14h00: Họp Hội đồng thuyên chuyển giáo viên.

 

 

Thứ năm

13/8/2020

S

08h00: Họp Thường vụ Huyện ủy.

07h30: Đi cơ sở.

08h00: Tiếp dân tại xã Quảng Lợi.

08h00: Tiếp dân tại xã Quảng Lợi.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ sáu 14/8/2020

S

08h00: Dự họp Tỉnh ủy.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

15h00: Họp thông qua Quy hoạch vùng huyện tại tỉnh.

15h00: Họp thông qua Quy hoạch vùng huyện tại tỉnh.

13h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

15h00: Họp thông qua Quy hoạch vùng huyện tại tỉnh.

14h00: Đi cơ sở.

 

Thứ bảy 15/8/2020

S

08h00: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

 

08h00: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

16/8/2020

 

S

08h00: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

 

08h00: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.168.390
Truy câp hiện tại 6.129