Tuần thứ 32 (từ ngày 01/8/2020 đến ngày 09/8/2020)
Ngày cập nhật 04/08/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

03/8/2020

S

08h00: Giao ban tuần.

10h00: Họp trực tuyến phòng chống dịch bệnh Covid-19

08h00: Giao ban tuần.

 

08h00: Giao ban tuần.

10h00: Họp trực tuyến phòng chống dịch bệnh Covid-19

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

14h00: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ ba

04/8/2020

S

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19

10h00: Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

07h30: Làm việc tại cơ quan

10h00: Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

10h00: Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

07h30: Dự họp HĐND thị trấn Sịa.

Đi cơ sở (Cả ngày).

C

13h30: Họp Thường trực Huyện ủy.

13h30: Họp Thường trực Huyện ủy.

13h00: Làm việc tại cơ quan.

14h00: Đi cơ sở.

 

Thứ tư 05/8/2020

S

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19

10h00: Họp bàn liên quan đến Nhà chờ Ngư Mỹ Thạnh

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19

10h00: Họp bàn liên quan đến Nhà chờ Ngư Mỹ Thạnh

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19

10h00: Họp bàn liên quan đến Nhà chờ Ngư Mỹ Thạnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ năm

06/8/2020

S

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

Làm việc tại cơ quan

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

C

13h30: Họp giải quyết đơn kiến nghị của ông Phan Gia Lý.

15h30: Họp giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Ngôn và bà con ngư dân. 

13h30: Họp giải quyết đơn kiến nghị của ông Phan Gia Lý.

15h30: Họp giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Ngôn và bà con ngư dân. 

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ sáu 07/8/2020

S

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

08h00: Họp bàn phương án xử lý chi phí phát sinh do giảm giá khi đấu thầu.

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ bảy 08/8/2020

S

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

 

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

08h00: Thăm Hội đồng thi THPT.

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

09/8/2020

 

S

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

 

07h30: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày