Tuần thứ 30 (từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020)
Ngày cập nhật 21/07/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

20/7/2020

S

08h00: Tiếp công dân tại trụ sở.

08h00: Làm việc với Đài truyền hình VTC về nông thôn mới

07h30: Làm việc tại cơ quan

08h00: Tiếp công dân tại trụ sở

07h30: Làm việc tại cơ quan

C

14h00: Dự họp Thường trực HĐND huyện

13h00: Làm việc tại cơ quan

 

14h00: Họp Thường trực HĐND huyện

14h00: Họp Thường trực HĐND huyện

Thứ ba

21/7/2020

S

07h30: Làm việc tại cơ quan

08h00: Họp Tổ hậu cần Đại hội

09h30: Làm việc với Dựán tiểu vùng sông Mêkông.

08h00: Họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách

08h00: Dự họp HĐND xã Quảng An

07h30: Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

C

13h30: Làm việc với Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục - Đào tạo

13h30: Làm việc với Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục - Đào tạo

13h30: Làm việc với Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục - Đào tạo

14h00: Đi cơ sở.

 

Thứ tư 22/7/2020

S

08h00: Dự tiếp dân với Đoàn ĐBQH tỉnh tại Quảng An

08h00: Họp tham gia ý kiến về kế hoạch tập huấn, truyền thông vận động, vận hành thử công trình: Thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện Quảng Điền

07h30: Làm việc tại cơ quan

08h00: Dựtiếp dân với Đoàn ĐBQH tỉnh tại Quảng An.

10h00:Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện tại xã Quảng Vinh, Quảng Phú.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

13h30: Họp bàn liên quan đến việc khai thác thủy sản bằng nghề dai trên phá Tam Giang

13h00: Làm việc tại cơ quan

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Đi cơ sở.

 

Thứ năm

23/7/2020

S

08h00: Tiếp công dân tại xã Quảng Ngạn

08h00: DựHội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020

07h30: Làm việc tại cơ quan

08h00: DựHội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020

07h30: Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ sáu 24/7/2020

S

08h00: Dự Đại hội Hội người tù yêu nước

07h30: Đi cơ sở (cả ngày)

08h00: Dự Đại hội Hội người tù yêu nước

07h30: Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

07h30: Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

C

14h00: Gặp mặt Bí thư các chi, đảng bộ

 

13h30: Họp chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày