Tuần thứ 28 (Từ ngày 06/07/2020 đến 10/7/2020)
Ngày cập nhật 14/07/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

06/7/2020

S

Đi công tác tại Hà Nội (cả tuần)

08h00: Họp giao ban

08h00: Họp giao ban

08h00: Dự họp giao ban

08h00: Dự họp HĐND xã Quảng An

C

 

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

13h30: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

07/7/2020

S

 

07h30: Làm việc tại cơ quan

08h00: Làm việc với Sở Thông tin - Truyền thông

07h30: Làm việc tại cơ quan

07h30: Làm việc tại cơ quan

C

 

14h00: Họp bàn xử lý vướng mắc trong quá trình khai thác titan

14h00: Dự lễ công bố trường THCS Ngô Thế Lân, xã Quảng Phước đạt chuẩn quốc gia

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 08/7/2020

S

 

08h00: Họp HĐND huyện (cả ngày)

08h00: Họp HĐND huyện (cả ngày)

08h00: Họp HĐND huyện (cả ngày)

08h00: Họp HĐND huyện (cả ngày)

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

09/7/2020

S

 

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên

08h00: Dự Hội nghị triển khai và phát động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên

C

 

13h00: Làm việc tại cơ quan

13h00: Làm việc tại cơ quan

13h00: Làm việc tại cơ quan

13h00: Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu 10/7/2020

S

 

07h30: Đi cơ sở (cả ngày)

08h00: Dự lễ công bố trường Tiểu học số 2 Quảng Phước đạt chuẩn quốc gia

07h30: Đi cơ sở

07h30: Đi cơ sở

C

 

 

13h00: Làm việc tại cơ quan

13h00: Làm việc tại cơ quan

13h00: Làm việc tại cơ quan

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày