Tuần thứ 27 (từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)
Ngày cập nhật 14/07/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

29/6/2020

S

Đi công tác (cả tuần)

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ thị trấn Sịa

08h00: Họp trực tuyến về phòng chống dịch bệnh Covid

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ thị trấn Sịa

08h00: Dự họp HĐND xã Quảng Phước

C

 

15h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ công bố xã Quảng Lợi đạt chuẩn nông thôn mới

13h30: Dự làm việc với Hội người tù yêu nước huyện

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

30/6/2020

S

 

08h00: Dự lễ công bố xã Quảng Lợi đạt chuẩn nông thôn mới

08h00: Dự lễ công bố xã Quảng Lợi đạt chuẩn nông thôn mới

09h00: Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

08h00: Dự lễ công bố xã Quảng Lợi đạt chuẩn nông thôn mới

C

 

Đi cơ sở

13h30: Dự Hội thảo Khoa học

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 01/7/2020

S

 

08h30: Dự họp tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

08h00: Làm việc với Ban Pháp chế, HĐND tỉnh

07h30: Làm việc cơ quan

08h00: Làm việc với Ban Pháp chế, HĐND tỉnh

C

 

14h00: Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án khu lưu niệm Tố Hữu

14h00: Họp Tổ tuyên truyền, trang trí Đại Hội

14h00: Họp Thường trực HĐND huyện

14h00: Họp Thường trực HĐND huyện

Thứ năm

02/7/2020

S

 

08h00: Họp bàn xử lý vướng mắc trong quá trình khai thác titan

07h30: Làm việc cơ quan

08h00: Họp Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở

07h30: Làm việc cơ quan

C

 

13h30: Họp Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện

 

14h00: Họp Hội đồng khoa học, sáng kiến cơ sở huyện

 

Thứ sáu 03/7/2020

S

 

08h00: Họp Huyện ủy

08h00: Họp Huyện ủy

08h00: Họp Huyện ủy

08h00: Họp Huyện ủy

C

 

14h00: Dự họp tại UBMTTQ Việt Nam huyện

14h00: Họp chi bộ

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Họp Chi bộ.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày