Tuần thứ 26 (từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020)
Ngày cập nhật 22/06/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

22/6/2020

S

08h00: Tiếp công dân tại trụ sở.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Trung tâm VH-TT và TT.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Kiểm tra tình hình chuẩn bị tổ chức Lễ công bố nông thôn mới xã Quang Thành.

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ ba

23/6/2020

S

08h00: Dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân tại tỉnh.

08h00: Họp thẩm định giá trị còn lại của các phương tiện vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt.

08h00: Dự Đại hội Chi bộ Trung tâm VH-TT và TT.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Làm việc với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị điển hình tiên tiến.

15h00: Họp bàn chính trang đình làng Thủ Lễ

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Đi cơ sở.

Thứ tư 24/6/2020

S

08h00: Dự công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Quảng Thành.

08h00: Dự công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Quảng Thành.

08h00: Dự công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Quảng Thành.

08h00: Dự công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Quảng Thành.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Họp UBND huyện.

13h30: Họp UBND huyện.

13h30: Họp UBND huyện.

13h30: Họp UBND huyện.

13h30: Họp UBND huyện.

Thứ năm

25/6/2020

S

08h00: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

08h00: Tiếp công dân tại xã Quảng Công.

08h00: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

08h00: Tham gia đoàn giám sát Ban KT - XH tại phòng Nông nghiệp.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ sáu 26/6/2020

S

08h00: Làm việc với Phòng Giáo dục - Đào tạo và Phòng Nội vụ.

08h00: Họp tiểu ban Hậu cần Đại hội.

08h00: Hội nghị Tổng kết 8 năm Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Chương trình PCBLGD giai đoạn 2015-2020.

08h00: Dự họp HĐND xã Quảng Vinh.

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Kiểm tra tình hình chuẩn bị tổ chức Lễ công bố nông thôn mới xã Quang An.

13h00: Dự Hội nghị phổ biến triển khai Luật.

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Họp Chi bộ.

Thứ bảy 27/6/2020

S

07h30: Dự công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Quảng An.

07h30: Dự công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Quảng An.

07h30: Dự công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Quảng An.

07h30: Dự công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Quảng An.

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

28/6/2020

S

 

 

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ Thị trấn Sịa.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày