Tuần thứ 25 (từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)
Ngày cập nhật 15/06/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

15/6/2020

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Thái.

08h00: Tiếp xúc cử tri xã Quảng Công.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

 

 

14h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Lợi.

13h30: Tiếp xúc cử tri xã Quảng Ngạn.

 

Thứ ba

16/6/2020

S

07h30: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thái.

08h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Phước.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Tiếp xúc cử tri xã Quảng Thọ.

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Làm việc với Phòng Nông nghiệp và PTNT.

14h00: Họp giải quyết vướng mắc trong quá trình thi công tuyến đê bao Bạch Đằng.

.

13h30: Tiếp xúc cử tri xã Quảng Vinh.

13h30: Tiếp xúc cử tri xã Quảng Thành.

Thứ tư 17/6/2020

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

08h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh

08h00: Dự đại hội Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện.

07h30: Tiếp xúc cử tri xã Quảng An.

C

16h00: Dự họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh

 

13h30: Dự trao giải thưởng cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.

14h00: Họp Thường trực HĐND huyện.

14h00: Họp Thường trực HĐND huyện

Thứ năm

18/6/2020

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

14h00: Họp đôn đốc thu nợ đọng thuế.

13h30: Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Thứ sáu 19/6/2020

S

07h30: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Ngạn.

07h30: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Ngạn.

Xin nghỉ có việc riêng

07h30: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Ngạn.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

15h00: Gặp mặt báo chí.

14h00: Dự Đại hội Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện.

Xin nghỉ có việc riêng

15h00: Gặp mặt báo chí.

 

Thứ bảy 20/6/2020

S

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

Xin nghỉ có việc riêng

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

21/6/2020

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày