Tuần thứ 24 (từ ngày 08/6/2020 đến ngày 13/6/2020)
Ngày cập nhật 09/06/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

08/6/2020

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

 

14h00: Làm việc với xã Quảng Lợi về những tồn đọng trong quản lý đất đai.

 

14h00: Họp tổ tuyên truyền, trang trí đại hội Đảng bộ Huyện.

 

Thứ ba

09/6/2020

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện.

 

14h00: Dự đại hội Đảng bộ xã Quảng Thọ.

 

Thứ tư 10/6/2020

S

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thọ.

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thọ.

08h00: Tiếp công dân tại trụ sở

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thọ.

08h00: Tiếp công dân tại trụ sở.

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự họp tại xã Quảng Thành.

13h30: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Quảng Công.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Đi cơ sở.

Thứ năm

11/6/2020

S

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Tỉnh ủy.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Tỉnh ủy.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Tỉnh ủy.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Tỉnh ủy.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Tỉnh ủy.

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp xử lý đơn xin lại đất của chùa Nam Phù, xã Quảng Phú.

13h30: Dự Đại hội trù bị Đảng bộ xã Quảng Công.

14h00: Dự đại hội Chi bộ Phòng Lao động, thương binh và xã hội.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 12/6/2020

S

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Công.

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Công.

08h00: Dự đại hội Hội Người mù huyện.

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Công

08h00: Dự đại hội Hội Người mù huyện.

C

Làm việc tại cơ quan

13h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Đi cơ sở.

Thứ bảy 13/6/2020

S

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Huyện ủy.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Huyện ủy.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Huyện ủy.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Huyện ủy.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Huyện ủy.

C

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày