Tuần thứ 23 (từ ngày 01/6/2020 đến ngày 06/6/2020)
Ngày cập nhật 03/06/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

01/6/2020

S

07h30: Khảo sát khu du lịch Cồn Tộc, Quảng Lợi.

Làm việc tại cơ quan. 

07h30: Khảo sát khu du lịch Cồn Tộc, Quảng Lợi.

08h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan. 

14h00: Làm việc với các xã: Quảng An, Quảng Thành, Quảng Lợi về tổ chức Lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới.
15h30: Họp bàn thống nhất phương án cho Công ty TNHH MTV xây dựng và kinh doanh Duy An mượn mặt bằng để làm bãi đúc móng trụ điện tập trung.

Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan. 

 

Thứ ba

02/6/2020

S

08h00: Làm việc với Bảo tàng Cách mạng.

09h00: Họp Thường trực Huyện ủy.

09h00: Họp Thường trực Huyện ủy.

08h00: Làm việc với Bảo tàng Cách mạng tỉnh.

 

08h00: Họp chi bộ.

08h00: Họp chi bộ.

C

13h30: Dự họp UBND tỉnh. 

14h00: Dự Đại hội trù bị Công an huyện.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan. 

Thứ tư 03/6/2020

S

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ Công an huyện.

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ Công an huyện.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ Công an huyện.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp thông qua Quy hoạch điểm dân cư phía Bắc nhà văn hóa huyện.
15h30: Họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019.

 

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ năm

04/6/2020

S

08h00: Khám sức khỏe định kỳ.

08h00: Khám sức khỏe định kỳ.

08h00: Khám sức khỏe định kỳ.

08h00: Khám sức khỏe định kỳ.

08h00: Khám sức khỏe định kỳ.

C

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 05/6/2020

S

09h00: Dự Lễ công bố thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai.

08h00: Họp bàn phương án giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thi công công trình: Nạo vét và gia cố tuyến tiêu thoát lũ hói Cồn Bài, xã Quảng An, huyện Quảng Điền.

09h30: Họp hội đồng xét cho thuê đất lập trang trại, gia trại. 

07h30: Đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

14h00: Dự Đại hội Đảng bộ khối Mặt trận huyện.

14h00: Dự Đại hội Đảng bộ khối Mặt trận huyện.

 Làm việc tại cơ quan. 

14h00: Dự Đại hội Đảng bộ khối Mặt trận huyện.

 

Thứ bảy 06/6/2020

S

 

 

08h00: Dự Đại hội tại Trung tâm Y tế huyện.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày