Tuần thứ 22 (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 30/5/2020)
Ngày cập nhật 26/05/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

25/5/2020

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua nội dung Đại hội Đảng bộ các đơn vị (Cả ngày).

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua nội dung Đại hội Đảng bộ các đơn vị (Cả ngày).

Làm  việc tại cơ quan.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua nội dung Đại hội Đảng bộ các đơn vị (Cả ngày).

Làm  việc tại cơ quan.

C

 

 

13h30: Đi cơ sở.

 

13h30: Dự họp HĐND xã Quảng Lợi.

Thứ ba

26/5/2020

S

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt.

09h30: Làm việc với Đảng ủy xã Quảng Vinh. 

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt.

C

Làm  việc tại cơ quan.

13h00: Dự Đại hội Chi bộ phòng Kinh tế - Hạ tầng.

14h00: Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid – 19.

13h30: Tham gia đoàn giám sát của Huyện ủy làm việc với xã Quảng Ngạn.

Làm  việc tại cơ quan.

Thứ tư 27/5/2020

S

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến.

C

14h00: Họp UBND huyện.

14h00: Họp UBND huyện.

14h00: Họp UBND huyện.

14h00: Họp UBND huyện.

14h00: Họp UBND huyện.

Thứ năm

28/5/2020

S

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Phước.

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Phước.

08h00: Họp Ban tổ chức các ngày lễ lớn.

08h00: Dự đại hội xã Quảng Phước. 

Làm việc tại cơ quan. 

C

Làm  việc tại cơ quan.

Làm  việc tại cơ quan.

14h00: Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án GCF.

14h00: Dự đại hội Đảng bộ xã Quảng Vinh.

 

Thứ sáu 29/5/2020

S

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Vinh.

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Vinh.

07h30: kiểm tra tình hình tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ Covid-19.

08h00: Dự đại hội Đảng bộ xã Quảng Vinh.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ bảy 30/5/2020

S

08h00: Họp HĐND huyện.

08h00: Họp HĐND huyện.

08h00: Họp HĐND huyện.

08h00: Họp HĐND huyện.

08h00: Họp HĐND huyện.

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày