Tuần thứ 21 (từ ngày 18/5/2020 đến ngày 23/5/2020)
Ngày cập nhật 19/05/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

18/5/2020

S

08h00: Tham dự cuộc họp thông qua Đề cương trưng bày “Cuộc đời và sự nghiệp của đông chí Tố Hữu”.

08h00: Tham dự cuộc họp thông qua Đề cương trưng bày “Cuộc đời và sự nghiệp của đông chí Tố Hữu”.

08h00: Tham dự cuộc họp thông qua Đề cương trưng bày “Cuộc đời và sự nghiệp của đông chí Tố Hữu”.

08h00: Tham dự cuộc họp thông qua Đề cương trưng bày “Cuộc đời và sự nghiệp của đông chí Tố Hữu”.

08h00: Tham dự cuộc họp thông qua Đề cương trưng bày “Cuộc đời và sự nghiệp của đông chí Tố Hữu”.

C

14h00: Dự tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05.

14h00: Họp soát xét tình hình và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình OCOP tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

14h00: Dự tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05.

14h00: Dự tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05.

14h00: Dự tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Thứ ba

19/5/2020

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua nội dung Đại hội Đảng bộ các đơn vị (Cả ngày).

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua nội dung Đại hội Đảng bộ các đơn vị (Cả ngày).

08h00: Kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. 

 

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua nội dung Đại hội Đảng bộ các đơn vị (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

 

 

Làm  việc tại cơ quan.

 

 

Thứ tư 20/5/2020

S

08h00: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức.

08h00: Họp soát xét tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng vùng huyện.
09h30: Họp bàn phương án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Sịa.

08h00: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức.

07h30: Tham dự đoàn giám sát của Huyện ủy làm việc với xã Quảng Ngạn.

Làm việc tại cơ quan. 

C

14h00: Dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2020 HĐND huyện.

14h00: Rà soát các nội dung thực hiện Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật-Dự toán Đo đạc, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất huyện Quảng Điền.

14h00: Làm việc với Tổ Đại hội về công tác chuẩn bị Đại hội.

13h00: Tham dự hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2020 HĐND huyện. 

15h30: Họp thường trực HĐND huyện.

13h00: Tham dự hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2020 HĐND huyện. 

15h30: Họp thường trực HĐND huyện.

Thứ năm

21/5/2020

S

08h00: Họp Tiểu ban nhân sự Đại hội.

08h00: Họp Hội đồng giao đất phát triển kinh tế trang trại.

08h00: Kiểm tra công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nông thôn mới.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

C


13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

14h00: Họp soát xét nội dung Đại hội Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện và Ngân hàng Nông nghiệp huyện.

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ sáu 22/5/2020

S


08h00: Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại huyện.

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.


Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

13h00: Đi cơ sở.

14h00: Làm việc với xã Quảng Công về dự án du lịch biển cộng đồng. 

13h00: Đi cơ sở.

 

 

Thứ bảy 23/5/2020

S

7h30: Trực giải quyết công việc.

 

08h00: Dự Đại hội trường THPT Hóa Châu.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày