Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 20 (từ ngày 04/5/2020 đến ngày 25/4/2020)
Ngày cập nhật 12/05/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

11/5/2020

 

07h30: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng An.

07h30: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng An.

08h30: Dự tập huấn nghiệp vụ, chuyển giao hệ thống thông tin hộ, nhân khẩu trên địa bàn huyện qua hình thức trực tuyến.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

15h00: Nghe Đoàn kiểm tra liên ngành dự án: Chỉnh trang sân, đường nội bộ Nhà Văn hóa thị trấn Sịa báo cáo kết quả kiểm tra.

15h00: Nghe Đoàn kiểm tra liên ngành dự án: Chỉnh trang sân, đường nội bộ Nhà Văn hóa thị trấn Sịa báo cáo kết quả kiểm tra.

14h00: Dự họp Trực tuyến về báo cáo tình hình triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

 

Thứ ba

12/5/2020

S

Làm việc tại cơ quan 

08h00: Dự Đại hội Chi bộ phòng Tài nguyên - Môi trường.

 Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Làm việc với thường trực HĐND Thị trấn Sịa.

C

13h30: Họp Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Thường vụ Huyện ủy.

 Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 13/5/2020

S

08h00: Họp triển khai công tác trục vớt bèo Tây.
10h00: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện.

08h00: Họp bàn phương giải giải phóng mặt bằng dự án nắn chỉnh tuyến tỉnh lộ 4 đoạn qua xã Quảng Lợi 08h00: Họp bàn phương án giải phóng mặt bằng thực hiện dự án mở rộng trường tiểu học số 1 thị trấn Sịa.

08h00: Họp triển khai công tác trục vớt bèo Tây.
10h00: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện.

Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan. 

C

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự Đại hội Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin.

14h00: Làm việc với Thường trực xã Quảng Phước.

14h00: Làm việc với Thường trực xã Quảng Phước.

Thứ năm

14/5/2020

S

08h00: Họp giao ban tài chính - ngân sách.

08h00: Họp giao ban tài chính - ngân sách.

08h00: Tiếp dân tại Thị trấn Sịa.

08h00: Tiếp dân tại Thị trấn Sịa.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan. 

14h00: Họp rà soát đối tượng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.

14h00: Dự đại hội chi bộ Trung tâm phát triễn quỹ đất.

 

Thứ sáu 14/5/2020

S

08h00: Họp thông qua kế hoạch đầu tư công.

08h00: Họp thông qua kế hoạch đầu tư công.

08h00: Họp thông qua kế hoạch đầu tư công.

08h00: Họp thông qua kế hoạch đầu tư công.

08h00: Họp thông qua kế hoạch đầu tư công.

C

13h00: Đi cơ sở

14h00: Rà soát các nội dung thực hiện Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật-Dự toán Đo đạc, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất huyện Quảng Điền (Theo giấy mời của Sở TNMT tỉnh).

13h30: Giao ban khối Văn hóa xã hội.

13h30: Dự đại hội chi bộ phòng Y tế.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy 15/5/2020

S

 

 

7h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày