Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 19 (từ ngày 04/5/2020 đến ngày 09/5/2020)
Ngày cập nhật 12/05/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

04/5/2020

 

08h00: Họp giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện.

08h00: Họp giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện.

08h00: Họp giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện.

08h00: Họp giao ban HĐND huyện.

08h00: Họp giao ban HĐND huyện.

C

13h00: Đi cơ sở.

14h00: Làm việc với UBND thị trấn Sịa về đất đai.

13h30: Họp triển khai công tác điều tra, sà soát các đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.

13h00: Đi cơ sở.

13h00: Đi cơ sở.

Thứ ba

05/5/2020

S

08h00: Làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện về dự án Nhà lưu niệm Tố Hữu.

08h00: Làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện về dự án Nhà lưu niệm Tố Hữu

08h00: Dự Khai mạc Hội chợ nhân đạo tại Quảng Thái.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

13h30: Dự họp trực tuyến với UBND tỉnh. 

14h00: Dự Đại hội trù bị xã Quảng Thành.

14h00: Dự duyệt nội dung Đại hội Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

 

 

Thứ tư 06/5/2020

S

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thành.

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thành.

08h00: Thăm lễ Phật Đản.

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thành.

08h00: Thăm lễ Phật Đản

C

13h30: Đi cơ sở kiểm tra Bèo tây

14h00: Dự Đại hội trù bị phòng Nông nghiệp và PTNT.

13h30: Đi cơ sở kiểm tra Bèo tây.

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Đi cơ sở.

Thứ năm

07/5/2020

S

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ BCHQS huyện.

 

08h00: Dự Đại hội Chi bộ phòng Nông nghiệp và PTNT.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ BCHQS huyện.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

14h00: Giao ban Khối Nội chính.

14h00: Dự Đại hội trù bị Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện.

13h30: Đi kiểm tra các trường học.

Làm việc tại cơ quan. 

 

Thứ sáu 08/5/2020

S

08h00: Dự Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện (Cả ngày).

08h00: Dự Đại hội Chi bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện.

08h00: Dự Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện.

10h00: Dự kết luận kiểm định chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia tại trường Tiểu học số 1 Quảng Lợi.

08h00: Dự Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện (Cả ngày).

08h00: Dự Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện (Cả ngày).

C

 

13h00: Dự Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

 

 

Thứ bảy

09/5/2020

S

08h00: Dự Hội nghị Huyện ủy.

08h00: Dự Hội nghị Huyện ủy.

08h00: Dự Hội nghị Huyện ủy.

08h00: Dự Hội nghị Huyện ủy.

08h00: Dự Hội nghị Huyện ủy.

C

 

 

13h00: Dự Đại hội Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày