Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 18 (từ ngày 27/4/2020 đến ngày 02/5/2020)
Ngày cập nhật 27/04/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

27/4/2020

 

08h00: Đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp.

07h30: Đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp.

08h00: Hội ý các ngành liên quan đến chuẩn bị chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

08h00: Đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp.

08h00: Đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp.

C

14h00: Đi kiểm tra các trường khi học sinh trở lại học sau dịch Covid-19

13h00: Đi cơ sở.

14h00: Dự Hội nghị trực truyến hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và thực hiện các chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19.

14h00: Tham dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện. 

14h00: Tham dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện. 

Thứ ba

28/4/2020

S

08h00: Đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự họp Đảng ủy xã Quảng Vinh.

Làm việc tại cơ quan

C

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Kiểm tra mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ.

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Làm việc với Đảng ủy xã Quảng Ngạn.

14h00: Họp Chi bộ 

Thứ tư 29/4/2020

S

06h30: Tham dự lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam,

thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020).

08h30: Họp UBND huyện.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Thứ năm

30/4/2020

S

 Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2020

C

Thứ sáu 01/5/2020

S

C

Thứ bảy

02/5/2020

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày