Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 17 (từ ngày 20/4/2020 đến ngày 25/4/2020)
Ngày cập nhật 22/04/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

20/4/2020

 

07h15: Dự giao ban phòng chống dịch Covid - 19 (7h15 - 8h30)

09h00: Giao ban Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện.

09h00: Giao ban Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện.

07h15: Dự giao ban phòng chống dịch Covid - 19 (7h15 - 8h30)

09h00: Giao ban Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Hội ý Thường trực HĐND huyện.

08h00: Hội ý Thường trực HĐND huyện.

C

13h30: Làm việc với lãnh đạo Công an huyện.

13h00: Đi cơ sở.

15h00: Giao ban trực tuyến phòng chống dịch Covid -19 cấp xã.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

21/4/2020

S

17h30: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

08h00: Dự họp Đảng ủy xã Quảng Vinh.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

 
13h30: Họp Tiểu ban nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện.

13h00: Làm việc với các trường THPT: Hóa Châu, Tố Hữu.

 

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ tư 22/4/2020

S

07h15: Giao ban phòng, chống dịch Covid - 19 (từ 7h15 - 8h30).

08h00: Soát xét tình hình Đại hội Chi bộ phòng Nông nghiệp và PTNT.

 9h30: Soát xét tình hình Đại hội Chi bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện.

07h15: Giao ban phòng, chống dịch Covid - 19 (từ 7h15 - 8h30).

09h00: Gia ban trực tuyến phòng,chống dịch COvid-19 cấp xã.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Dự họp trực tuyến với Chủ tịch UBND tỉnh về quy định trình tư, thủ tục thực hiện giám sát, quản lý dự án xây dựng không sử dụng ngân sách nhà nước.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ năm

23/4/2020

S

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

07h30: Đi cơ sở.

08h00: Lam việc với Trung tâm GDNN-GDTX.

08h00: Dự họp Đảng ủy xã Quảng Thọ.

Làm việc tại cơ quan.

C

 

14h00: Soát xét tình hình Đại hội Chi bộ phòng Tài nguyên - Môi trường.

15h00: Soát xét tình hình Đại hội Chi bộ phòng Kinh tế - Hạ tầng.

13h30: Duyệt nội dung Đại hội xã Quảng Công của Tổ chỉ đạo Đại hội.

13h00: Đi cơ sở.

13h00: Đi cơ sở.

Thứ sáu 24/4/2020

S

07h15: Dự giao ban phòng, chống dịch Covid-19 (từ 7h15 - 8h 30).
08h30: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Chủ nhật xanh năm 2020

08h00: Họp bàn giải quyết đơn của ông Phan Gia Lý.

 9h30: Họp giải quyết đơn xin chuyển nhượng trang trại của hộ ông Hồ Xuân Trang - bà Nguyễn Thị Lệ Thủy

07h15: Dự giao ban phòng, chống dịch Covid-19 (từ 7h15 - 8h 30).
08h30: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Chủ nhật xanh năm 2020

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

13h30: Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

13h30: Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Lam việc tại cơ quan.

13h30: Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

Thứ bảy

25/4/2020

S

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày