Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 16 (từ ngày 13/4/2020 đến ngày 18/4/2020)
Ngày cập nhật 13/04/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

13/4/2020

 

07h15: Giao ban trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 (từ 7 giờ 15 phút đến 8 giờ 30, từ thứ 2 đến Chủ nhật).

Làm việc tại cơ quan.

07h15: Giao ban trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 (từ 7 giờ 15 phút đến 8 giờ 30, từ thứ 2 đến Chủ nhật).

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

15h00: Họp bàn giao công việc của Chủ tịch UBND huyện.

15h00: Họp bàn giao công việc của Chủ tịch UBND huyện.

15h00: Họp bàn giao công việc của Chủ tịch UBND huyện.

15h00: Họp bàn giao công việc của Chủ tịch UBND huyện.

15h00: Họp bàn giao công việc của Chủ tịch UBND huyện.

Thứ ba

14/4/2020

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

Làm việc tại cơ quan. 

14h00: Họp bàn phương án xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Bồ.

14h00: Làm việc với UBND xã Quảng An.

14h00: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Thọ về công tác chuẩn bị Đại hội 

 

Thứ tư 15/4/2020

S

07h30: Đi cơ sở

08h00: Họp bàn phương án đầu tư để hoàn thành tiêu chí trường học của 02 xã: Quảng Thái, Quảng Ngạn .

07h30: Đi cơ sở.

08h00: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Vinh về công tác chuẩn bị Đại hội 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

14h00: Họp soát xét tình hình triển khai thực hiện phong trào ngày chủ nhật xanh

13h00: Đi cơ sở.

14h00: Họp soát xét tình hình triển khai thực hiện phong trào ngày chủ nhật xanh.

13h00: Đi cơ sở.

 

Thứ năm

16/4/2020

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

07h30: Đi cơ sở (cả ngày)

C

Làm việc tại cơ quan.

 

 

14h00: Làm việc với Chi bộ Bảo hiểm Xã hội về công tác chuẩn bị Đại hội .

 

Thứ sáu 17/4/2020

S

08h00: Họp Huyện ủy (Cả ngày).

08h00: Họp Huyện ủy (Cả ngày).

08h00: Họp Huyện ủy (Cả ngày).

08h00: Họp Huyện ủy (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

18/4/2020

S

 

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày