Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 15 (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 11/4/2020)
Ngày cập nhật 07/04/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

06/4/2020

 

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Họp liên quan đến việc khai thác cát sỏi trái phép trên địa bàn huyện

09h: Họp bàn phương án đấu giá tài sản phục vụ nhu cầu thu gom rác 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Dự họp HĐND huyện.

14h00: Họp HĐND huyện.

14h00: Họp HĐND huyện.

14h00: Họp HĐND huyện.

14h00: Họp HĐND huyện.

Thứ ba

07/4/2020

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Họp bàn cho thuê đất xây dựng gian hàng bán các sản phẩm chủ lực của huyện. 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

 

14h00: Kiểm tra mô hình sản xuất cây đỗ tương tại Quảng Phú.

 

 

 

Thứ tư 08/4/2020

S

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày). 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

08h00: Họp Thường trực Huyện ủy.

 

13h30: Đi cơ sở

 

 

Thứ năm

09/4/2020

S

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

13h30: Duyệt nhân sự Đại hội Đảng bộ xã Quảng An.

13h30: Duyệt nhân sự Đại hội Đảng bộ xã Quảng An.

 

13h30: Duyệt nhân sự Đại hội Đảng bộ xã Quảng An.

 

Thứ sáu 10/4/2020

S

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

14h00: Họp bàn giao công việc của Chủ tịch UBND huyện. 

14h00: Họp bàn giao công việc của Chủ tịch UBND huyện. 

14h00: Họp bàn giao công việc của Chủ tịch UBND huyện. 

 

 

Thứ bảy

11/4/2020

S

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày