Tuần thứ 13 (từ ngày 23/3/2020 đến ngày 28/3/2020)
Ngày cập nhật 23/03/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

23/3/2020

 

7h15: Họp trực truyến phòng chống dịch Covid -19 (Từ 7h15 đến 8h30, Thứ 2 đến Chủ nhật).

09h00: Họp bàn triển khai các giải pháp nhằm tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch CoVid 19.

7h15: Họp trực truyến phòng chống dịch Covid -19 (Từ 7h15 đến 8h30, Thứ 2 đến Chủ nhật).

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Làm việc với Hội doanh nghiệp tỉnh về việc giúp bà con tiêu thụ nông sản. 

13h00: Đi cơ sở 

15h00: Dự trực tuyến phòng chống dịch Covid-19 với các xã, thị trấn

13h00: Đi cơ sở.

13h00: Đi cơ sở.

Thứ ba

24/3/2020

S

07h30: Làm việc tại cơ quan.

07h30: Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

07h30: Làm việc với Đảng ủy xã Quảng Ngạn.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ tư 25/3/2020

S

08h00: Đi kiểm tra các cơ sở chăn nuôi.

08h00: Họp bàn phương án giải phóng mặt bằng khu đất dự kiến xây dựng Trụ sở Công an huyện Quảng Điền. 

Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Làm việc với TAND tỉnh. 

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Họp Chi bộ.

15h00: Làm việc với trường THPT Nguyễn Chí Thanh về công tác chuẩn bị cho Đại hội.

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Họp Chi bộ.

Thứ năm

26/3/2020

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp soát xét tình hình triển khai các dự án phát triển quỹ đất theo Thông báo số 195-TB/HU.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Làm việc với Điện lực Quảng Điền. 

08h00: Làm việc với Điện lực Quảng Điền. 

C

14h00: Đi kiểm tra các cơ sở nuôi trồng thủy sản.

Làm việc tại cơ quan. 

13h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan. 

Thứ sáu 27/3/2020

S

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Huyện ủy.

07h30: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Huyện ủy.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày)

C

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Làm việc với Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất và Phòng Y tế.

 

Thứ bảy

28/3/2020

S

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày